Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS561 - KARACİĞER NAKLİ OLAN HASTADA SİROTOMİMETİK HEPATOSELLÜLER KARSİNOM
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Zeliha Çelik1, Sıddıka Fındık1, Pembe Oltulu1, Fahriye Kılınç1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.b.d.
 

GİRİŞ:

Hepatosellüler karsinom (HCC) kronik karaciğer hasarı olan hastalarda en sık ortaya çıkan primer karaciğer neoplazmıdır. Çok sayıda alt tipi vardır. Alt tiplendirme cerrahi, prognoz ve genetik açıdan önemlidir. HCC nin standart tedavisi karaciğer naklidir. Sirotomimetik tip; diffüz tip HCC'nin alt formudur. Diffüz tip HCC karaciğer nakli için kontrendikasyondur. Fakat nakil öncesi sirotomimetik HCC tanısı koymak oldukça zordur.

OLGU SUNUMU:

Hepatit C virüsüne bağlı kronik karaciğer hastalığı nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Hepatoloji polikliniğinde takip edilen 57 yaşında bayan hastanın radyolojisinde kronik karaciğer hastalığı değişiklikleri yanı sıra multiple en büyüğü 3,5x3cm ölçülerinde hipervasküler nodüler lezyonlar görüldü. Kronik karaciğer hastalığı+HCC ön tanısı ile hasta karaciğer nakli yapılmak üzere Genel Cerrahi servisine yatırıldı. Makroskopide; üzerinde safra kesesi izlenmeyen 21x14x6,5 cm ölçülerinde dıştan multinodüler görünümlü total hepatektomi şeklinde idi. Doku kesiti kirli sarı – kahverenkli multinodüler görünümlü olup kapsülün hemen altında 3x2,5x 2,3 cm ölçülerinde düzensiz sınırlı açık sarı renkli kesit yüzeyine sahip nodüler yapı izlendi. Mateyalden alınan multiple örnekler sonucu fibröz septalarla ayrılmış nodüler görünümdeki karaciğer parankim dokusunda çok sayıda irili ufaklı atipik görünümlü yer yer şeffaf değişiklikler gösteren hepatositlerin trabeküler, psödoglandüler ve solid yapılar teşkil ederek oluşturdukları tümöral odaklar izlendi. Bu alanlarda Ki-67 indeksi yaklaşık % 20 idi. Tümör hücrelerinde Hepar ve Glipican-3 (+), CEA ve AFP (-) tir. Bu bulgular ile “Sirotomimetik Hepatosellüler Karsinom “ tanısı konuldu.

TARTIŞMA:

HCC nin tek küretaif tedavisi karaciğer naklidir. Sirotomimetik HCC tanısını nakil öncesi iğne biyopsisinden vermek mümkün değildir. Transplantasyon sonrası Sirotomimetik tip HCC tanısı alan hastalarda tümörün karaciğerin %50 sinden azını kaplaması ve şeffaf hücre morfoloji göstermesi iyi prognoz göstergesidir. Sirotomimetik tipte HCC’ nin alt tiplerinin neredeyse hepsini görmek mümkündür. Bu özelliği; ilgi çekici olması ve nadir görülmesi nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler : hepatoselüler karsinom, sirotomimetik, transplantasyon