Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS338(35) - Skar endometriozisi içinde ektopik meme dokusu : olgu sunumu
Jinekopatoloji
Birgül Tok 1, Gülname Fındık Güvendi 2
1 Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü
2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Endometriozis doğurganlık döneminde sık görülen genellikle dismenore, menstrüel düzensizlik ve infertiliteye neden olan klinik bir sorundur.Genellikle pelvik bölgede olmakla birlikte ekstragenital yerleşimli olarak vücudun her yerinde olabilir .Sezaryen, histerektomi, myomektomi, doğum sonrası epizyotomi hattında , uterus ve endometriumla ilişkili pelvik jinekolojik ameliyatlardan sonra endometriozis gelişebilir.Ektopik meme dokusu konjenital bir anomali olup genel popülasyonda %0.6-6 oranında aksilladan kasığa kadar süt çizgisinin herhangi bir yerinde görülebilir.Çoğu asemptomatik olup gebelik gibi hormonal değişikliklerden etkilenmektedir.

OLGU

41 yaşında bayan hasta karın ön duvarında ağrılı şişlik şikayetiyle başvuruyor.Yapılan muaynesinde karın ön duvarında eski insizyon hattında inguinal bölgedeye yakın yerleşimli ele gelen kitle tesbit ediliyor.USG'de insizyon skarı altında karın ön duvarında 27x21mm boyutlu düzensiz sınırlı heterojen ekoda kitle tarifleniyor ve kitle çıkartılıp patoloji laboratuvarına gönderiliyor.Kitlenin makroskopik incelemesinde üzerinde 1.5x0.5cm lik deri elipsi bulunan 4.5x4x3.5cm boyutlu gri-kahverenkli dokunun kesit yüzünde 0.1-0.2cm çaplı çok sayıda kistik kanamalı boşluklar içeren 2.5x2x2.5cm boyutlu düzensiz sınırlı gri-kahverenkli lezyon izlendi.Mikroskopik incelemede kesitlerde yer yer silindirik endometrial epitel ve stroma ile döşeli kistik boşluklar, stromada yaygın hemosiderin yüklü makrofajlar ve taze kanama alanları ile karekterize endometriozis alanı içinde küçük odaklar halinde hiyalinize stromada çift katlı epitel ile döşeli bazıları kistik genişlemiş duktus yapıları izlendi.Bu alana uygulana immuhistokimyasal çalışmada çift katlı epitelle döşeli duktus yapılarını GCDFP-15 ile boyanma gösterdiği izlendi.Olgu skar endometriozisi içinde ektopik meme dokusu olarak raporlandı.

SONUÇ

Cerrahi skar yerinde endometriozis nadir görülür.Olguların çoğu sezaryen, histerektomi yada histerotomi sonrası daha nadir olarak tuba uterina cerrahisi, apendektomi, amniyosentez yada epizyotomi sonrası cerrahi girişim yapılan alana komşu bölgelerde görülmüştür.Ayırıcı tanıda sütür dokusu granülomu,insizyonel herni, yabancı cisim yada kistler akla gelmelidir.Tanı ektopik endometrial dokunun histopatolojik incelemesi ile konur.Meme glandı keskin iyi sınırlı bir organ değildir.Ektopik meme dokusu konjenital bir anomali olup aksilladan kasığa kadar süt çizgisinin herhangi bir yerinde olabilir.Ektopik meme dokusunda memenin benign ve malign hastalıkları görülebilir ve hormonal değişikliklerden etkilenebilirler.Bizim hastamıza yapılan meme ultrason ve mamografilerinde patolojik bulguya rastlanmamıştır.Olgumuz ektopik gebelik nedeniyle salpingoooferektomi olmuş, yedi ay sonra cerrahi insizyon hattında şişlik ile başvurmuş ve histopatolojik incelemede skar endometriozisine eşlik eden ektopik meme dokusu görülmesi nedeniyle nadir görülen bir olgu olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Endometriozis, Scar endometriozisi, Ektopik meme dokusu, Cerrahi eksizyon