Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS081 - NAZAL GLİAL HETEROTOPİ ( YENİ DOĞANIN NADİR KONJENİTAL ANOMALİSİ )
Baş ve Boyun Patolojisi
Rabia Demirtaş1
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
 

Giriş

Nazal glial heterotopi yada nazal glioma nadir görülen, benign davranışlı, konjenital bir anomalidir. Erkeklerde sık görülür. Klinik olarak sert, gri-pembe renkli nonpulsatil lezyonlardır. Lezyonların %60 ‘ı ekstranazal, %30’u intranazal, %10’u her iki lokalizasyonda görülür.

Olgu Sunumu

20 günlük erkek bebek burun sırtında doğuştan beri mevcut olan , zaman zaman kanamalı olduğu söylenen cilt altı yerleşimli kitle ile Plastik Cerrahi Kliniğinde opere edildi. Kitle eksize edildi ve Hemanjiom ön tanısı ile kliniğimize gönderildi. Makroskopik incelemede; 1,5 cm çapında cilt ile çevrili polipoid yapıda kesit yüzü gri-pembe renkte lezyon olarak değerlendirildi. Mikroskopik incelemede; H&E kesitlerde keratinize çok katlı yüzey epiteli altında vasküler fibrokonnektif stromada nöroglial fibriller ve yer yer astrositler izlendi. İmmunhistokimyasal olarak yapılan çalışmada glial fibriler asidik protein (GFAP) ve S100 ile pozitif immünreaktivite gözlendi.Mevcut bulgular ile Nazal Glial Heterotopi olarak raporlandı.

Sonuç

Embriyolojik gelişim esnasında nazal ve frontal kemiğin anormal kapanması sonucu ektopik glial dokunun ekstrakranial olarak yerleşimi sonucu oluşurlar. Ekstranazal yerleşimli lezyonlar bizim olguda olduğu gibi klinik olarak hemanjiom olarak değerlendirilirler. %15-20 olguda intrakranial bağlantı olabilir ve buna bağlı BOS kaçakları, menenjit atakları görülebilir.

Anahtar Kelimeler : gliom, embriyonik gelişme, kitle