Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS384(251 - Frontal kemik içinde yerleşimli anjiyolipom; olgu sunumu
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Hülya Kaçar 1, Funda Canaz 1, Evrim Yılmaz 1, Tevfik Erhan Coşan 2
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Adipositlerin kapsüllü proliferasyonları lipom olarak tanımlanmaktadır. Lipomların özellikle periferlerinde belirgin, genellikle kapiller damar yapıları gözlenen varyantı anjiyolipom olarak isimlendirilmektedir. Çoğunlukla subkutan yerleşimli, kol ve gövde lokalizasyonlu olmalarına rağmen, daha az sıklıkla baş, boyun bölgesinde de görülebilmektedirler. Kemik içi yerleşimli anjiyolipomlar da nadiren görülebilmektedir. Bu sunumda, sağ frontal kemik içinde yerleşimli anjiyolipom olgusu radyolojik ve histopatolojik bulgularıyla ele alınacaktır.

OLGU

37 yaşında kadın hasta, baş ağrısı ile dış merkeze başvurduğunda istenen serebral MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme)’ında, sağ frontal kemikte 22x20x12 mm boyutunda homojen, nodüler, yer kaplayan lezyon izlenmiştir. Kemik tümörü, anevrizmal kemik kisti ve metastaz ön tanıları ile lezyon eksize edilmiştir. Makroskobik olarak gri kahverengi renkli yumuşak kıvamlı lezyon gözlenmiştir. Mikroskobik incelemede matür yağ doku arasında çok sayıda kapiller damar yapıları gözlenmiştir. Yağ doku ve vasküler komponentte, mitoz veya sitolojik atipi izlenmemiş olup, iğsi hücreli bir alana da rastlanmamıştır. Tariflenen histopatolojik bulgular ile lezyona anjiyolipom tanısı konulmuştur.

SONUÇ

Kemik içinde yerleşen anjiyolipomlar çok nadir görülmekte olup lokalizasyonları genellikle mandibula ve kostalardır. Literatürde kafa kemikleri içinde yerleşimli 3 olgu bildirilmiş olup, bunlardan ikisi frontal kemik, biri paryetal kemik lokalizasyonludur. Mitoz ve sitolojik atipi izlenmeyen benign lezyonlar olan anjiyolipomların, kafa kemikleri veya kafa içi gibi nadir lokalizasyonlarda da görülebileceği her zaman akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler : kemik içi yerleşimli anjiyolipom, frontal kemik, lipom varyantları