Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS109(253 - Ensede Apokrin Papiller Kistadenoma
Dermatopatoloji
Hilal Balta 1, İlknur Çalık 2, Özen Özden Kaya Yükselen 1
1 Aydın Devlet Hastanesi Patoloji
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
  GİRİŞ

Apokrin Papiller Kistadenoma; apokrin bezlerden kaynaklanan, nadir görülen benign adenomatöz kistik proliferasyonlardır. Apokrin hidrokistoma ve Apokrin kistadenoma terimleri zaman zaman çok karışıklığa neden olsa da son çalışmalar göstermiştir ki, Apokrin kistadenomalar ayrı bir grup proliferatif tümörlerdir. Apokrin kistadenoma diyebilmek için kist boşluğuna çıkıntı yapmış gerçek papiller projeksiyonların , bir fibrovasküler korun etrafında yerleşmesi gerekir. Genellikle yaşlı yetişkinlerde 2 cm büyüklüğün altında olup, çoğunlukla tek olma eğiliminde olsa da multipl olgular da bildirilmiştir. Lezyon en sık baş (yüz) ve boyun bölgesinde görülmekle birlikte, nadir de olsa aksilla yerleşimli olabilir.

OLGU

83 yaşındaki kadın hasta, ense bölgesinde oluşum süresini tam olarak hatırlamadığı bir kitleyle hastanemiz genel cerrahi polikliniğine başvurmuş. Hastadaki lezyon, dermoid kist ön tanısıyla eksize edilerek patoloji laboratuvarımıza gönderilmişti. Makroskobik incelememizde 2,5 cm ölçülerde, grimtırak sarı renkte izlendi. Mikroskobik incelememizde ise kistik bir boşluğun içerisinde, fibrovasküler bir korun etrafında papiller projeksiyonlar yapmış apokrin hücrelerden oluşmaktaydı.Fokal bazı alanlarda da müsinöz metaplazi bulguları mevcuttu. Yapılan immunohistokimyasal çalışmalarda apokrin hücrelerde PanCK,CK7,CEA,Berep4,EMA,GCDFP-15 ile boyanma izlendi.CK20 negatif idi. Vimentin fibrovasküler korda pozitif olup, Ki-67 ise %2-3 olarak saptandı.

SONUÇ

Apokrin papilller kistadenoma, Apokrin kidrokistoma ile tanısal olarak karışıyormuş gibi görünse de apokrin glandın farklı bir tümöral antitesi olarak literatürde yerini almıştır.Cerrahi olarak tam eksizyonu önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler : Apokrin papiller kistadenoma, müsinöz metaplazi, apokrin gland