Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS456(265 - Üreter yerleşimli meme karsinom metastazı: olgu sunumu
Meme Patolojisi
Elife Kımıloğlu 1, Özgecan Gündoğar 1, İrem Yanık 1, Neslihan Komut 1, Havva Ceren Ağcakoyunlu 1, Ahmet İsmet Hazar 2
1 İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji
2 İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Üroloji Kliniği
  Giriş

Meme karsinomu tüm dünyada en sık görülen malignitedir. Uluslararası Kanser Enstitüsü SEER data analizine göre 2018 yılında 266,120 yeni meme karsinomu olgusu bildirilmiş olup bu oran tüm kanserler içerisinde %15.3 oranındadır. Yeni tanı alan olguların % 5’i metastatiktir. En sık akciğer, kemik, karaciğer metastazları bildirilmiş olup üreter yerleşimli metastazlar oldukça nadir olarak görülür.

Olgu

63 yaşında kadın hasta hastanemiz üroloji kliniğine sol yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Yapılan görüntüleme yöntemleri ile üreterde darlık saptanması üzerine üreter biyopsi alındı. Alınan biyopsi örneğinin H&E kesitlerinde adenokarsinom morfolojisinde malign tümöral proliferasyon izlendi. Uygulanan immünhistokimyasal panelde östrojen reseptör antikoru ve progesteron reseptör antikoru ile pozitif immünreaksiyon izlendi. Hastanın 5 yıl önce sol memesinden opere olduğu, invaziv duktal karsinom tanısı aldığı bilinmekteydi. Hastaya sol nefroüreterektomi uygulandı. Rezeksiyon piyesinin makroskopik incemesinde üreter mukozasında papiller yapı gözlenmemekle birlikte üreter duvarının kalınlaşmış olduğu izlendi. Bu alandan alınan örneklerin H&E kesitler ile incelenmesi sonucu meme karsinomu metastazı ile uyumlu tümöral infiltrasyon gözlendi. Üreter cerrahi sınırda tümör devamlılık halinde olup, perirenal adipoz dokudan diseke edilen lenf nodlarında karsinom metastazı izlendi. Hastaya kemoterapi planlandı.

Sonuç

Meme karsinomları prognostik parametrelerine göre değerlendirilmeli, semptomları olan hastalar metastaz taraması açısından görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmeli, örnekleme yapılarak histopatolojik tanısal yaklaşım sağlanmalıdır. Bu yaklaşım hastalara verilecek ek tedaviler ve yapılacak cerrahi girişimlerin belirlenmesi ve sağ kalımı arttırma açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler : metastaz, üreter, meme karsinomu