Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS089(270 - El dorsalinin nötrofilik dermatozu: Dermoskopik ve histolojik bakış
Dermatopatoloji
Ömer Faruk Elmas 1, Murat Çelik 2
1 Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı
2 Kars Harakani Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü
  GİRİŞ

El dorsalinin nötrofilik dermatozu, Sweet sendromunun lokalize bir varyantı olarak kabul edilen yeni tanımlanmış bir klinik tablodur. Etiyoloji kesin olarak bilinmemekle beraber, kronik inflamatuar durumlar ile ilişkilendirilmiştir. Hastalarda klinik olarak el dorsalinde hafif eritemli, büllöz veya ülseratif plaklar görülebilir ve tabloya ateş eşlik edebilir. Histopatolojik olarak vaskülit ya da vaskülit olmaksınız yoğun dermal nötrofilik infiltrat izlenirr. Tablo kortikosteroid kullanımına iyi yanıt verir.

OLGU

62 yaşında erkek hasta, her iki el dorsalinde yaklaşık olarak 2 haftadır var olan, ağrısız, eritemli, yer yer yüzeyel ülserasyonlar gösteren papül ve plaklar ile başvurdu. Özgeçmişinde, koroner by pass operasyonu nedeniyle çoklu ilaç kullanımı dışında bir özellik yoktu. Hayvancılık ile ilgilendiği öğrenilen hastada, lezyonların dermoskopik muayenesi ve anamnez temelinde ön planda multiple orf düşünüldü ve hastanın takibine karar verildi. Lezyonların gerilememesi üzerine alınan biyopside yaygın dermal nötrofilik infiltrasyon ve lökositoklastik vaskülit saptanan hastaya klinikopatolojik korelasyon temelinde el dorsalinin nötrofilik dermatozu tanısı konuldu. Topikal potent kortikosteroid kullanımı ile lezyonlar kısa sürede gerileme gösterdi.

SONUÇ

El dorsalinin nötrofilik dermatozu nadir görülen bir klinik antitedir. Tablo, günlük poliklinik pratiğinde sıklıkla rastlanan orf enfeksiyonu ile kolaylıkla karışabileceğinden şüpheli durumlarda biyopsi ve histolojik incelemenin oldukça önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu bildiride hastalık literatür ışığında, ayırıcı tanı ve klinikopatolojik korelasyon ekseninde tartışılacaktır
Anahtar Kelimeler : el dorsalinin nötrofilik dermatozu, orf