Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS483(271 - İzole klavikula metastazı yapan berrak hücreli renal hücreli karsinom
Nefropatoloji
Berna Karabulut 1, Fatma Markoç 1
1 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  Giriş

Berrak hücreli renal hücreli karsinom, renal kanserler arasında %65-70 oranında görülür ve yetişkin yaş grubundaki kanserlerin %3' ünü oluşturur. Tanı anında veya operasyon sonrası sıklıkla hematojen yolla metastaz yapıp metastaz yaptığı en sık organlar akciğer, karaciğer, beyin ve pelvik organlardır. Kemik metastazları da sık görülen metastazlar arasında olup %25-30 oranında görülür. Kemik metastazları sıklıkla pelvis, proksimal femur, vertebra ve kostalarda görülür. İzole klavikula metastazları nadir olgular şeklinde rapor edilmiştir. Tüm kemik metastazlarının %1' inden azını oluşturur. Metastatik renal hücreli karsinomun izole klavikula metastazı olan bu olguyu nadir olduğu için sunmak istedik.

Olgu

45 yaşında erkek hasta, Ekim 2017’de 6 aydır devam eden sol omuz ağrısı sebebi ile hastanemize başvurdu. Uygulanan kemik sintigrafisinde sol omuz-akromion ile uyumlu alanda metastatik tümör ile uyumlu olabilecek aktivite artışı tespit edildi. Hastanın hikayesinden 9 ay önce dış merkezde renal hücreli karsinom sebebi ile sol radikal nefrektomi operasyonu geçirdiği öğrenildi. Sol omuzdaki kitleden yapılan biyopsi sonucu renal hücreli karsinom ile uyumlu olan hastanın sistem taramalarında iç organ metastazı izlenmedi. Yüksek morbidite sebebi ile kemoterapi aldıktan sonra distal klavikula rezeksiyonu uygulandı. Makroskopik incelemede klavikulayı destrükte etmiş yumuşak doku cerrahi sınırı pozitif izlenen bol nekroz ve kanama alanları içeren kitle izlendi. Tümörün mikroskopik ve immünhistokimyasal özellikleri Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinom ile uyumluydu.

Sonuç

Renal hücreli karsinom, akciğer başta olmak üzere iç organ metastazı yapmadan iskelet sistemine metastaz yapabilir. Aksial iskelet, proksimal femur gibi sık görülen lokalizasyonlarda tümör izlenmeden soliter klavikula metastazı ise çok nadirdir. Bazen renal hücreli karsinomun ilk klinik bulgusu olarak ortaya çıkabilir. Solid organ tümörlerinin klavikular metastazı çok nadir olup renal hücreli karsinomun izole klavikular metastazı yapabileceği akılda tutulmalı ve ayırıcı tanıda dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler : metastatik renal hücreli karsinom, klavikular metastaz