Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS024(274 - Nadir bir maksillofasiyal lezyon: nazolabial kist
Baş ve Boyun Patolojisi
Gizem Bilgen 1, İlke Evrim Seçinti 1, Didar Gürsoy 1, Gül Soylu Özler 2
1 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  GİRİŞ:

Nazolabial kist, nazolakrimal duktusun epitel kalıntısından ortaya çıkan nonodontojenik yumuşak doku lezyonudur. Çene kistlerinin binde altısını oluşturarak düşük bir insidansa sahiptir. Medial nazolabial kıvrım altında lokal olarak yavaş büyüme özelliği gösterir. Ayırıcı tanısında neoplastik, gelişimsel, odontojenik lezyonlar, nonodontojenik epidermoid kist, epidermal inküzyon kisti ve tükrük bezi neoplazmları yer alır. Burada nadir görülen nazolabial kist olgusunu sunduk.

OLGU:

Hastanemiz kulak burun boğaz polikliniğine burunda ağrı şikayeti ile başvuran 51 yaşında kadın hasta. Yapılan klinik muayene sonucu sol burun kavitesinde kistik lezyon olduğu düşünülen hastadan nazolabial kist ön tanısı ile eksizyonel biyopsi alınarak patolojiye gönderildi. Makroskobik olarak büyüğü 1.3x0.4x0.2 cm, küçüğü 0.9x0.2x0.1 cm boyutta gri-kahverenkli, cidari görünümde iki adet doku parçası izlendi. Dokunun histopatolojik incelenmesinde çoğu alanda psödostrafiye kolumnar epitel ve yer yer tek katlı küboidal epitelle döşeli, hiposelüler fibröz dokudan oluşan kist cidarı görüldü. Nazolabial kist olarak raporlandı.

SONUÇ:

Nazolabial kistler maksillofasiyal bölgenin nadir rastlanılan nonodontojenik kistlerindendir. Tanısı klinik olarak konulabilse de ayırıcı tanı için görüntüleme yöntemleri ve histopatolojik inceleme gereksinimi doğmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Maksillofasiyal, nazolabial kist, nonodontojenik kist