Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS335(314 - Endoservikal Polip; Adenomyoma
Jinekopatoloji
Hilal Balta 1, Esma Tekten 1, Hicran Turhan 1, Ali Kurt 2
1 Aydın Devlet Hastanesi Patoloji
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji
  GİRİŞ

Servikal Adenomyomatöz polip, endoservikal tip, endometrial tip, atipik polipoid adenomyomu kapsar. Endometrial gland ya da endoservikal glandlar ile düz kasları içeren nadir görülen bir benign neoplazmdır. Endometrial polipe benzer ve daha sıklıkla premenapozal dönemde görülür. Postmenapozal dönemde atipi ve nekroz varsa, malignite riski vardır. Tekli ya da çoklu olabileceği gibi, saplı ya da sapsız olabilir. Östrojen ve Progesteron büyümelerinde rol oynar. Bu hormonlar gland, stroma ve vasküler yapıların uzayıp, polipoid görünüm almasına yol açarlar. Ortalama görülme yaşları 21-55 yaş ve ortalama büyüklükleri de 1,3-23 cm arasında değişir.

OLGU

60 yaşında postmenapozal bir kadın hasta, vajenden dışarıya doğru sarkan bir kitleyle Kadın Doğum polikliniğine başvurmuş. Klinik olarak servikal polip ön tanısıyla eksize edilip, patoloji laboratuvarımıza gönderilen materyal 5,5x4,5x3 cm boyutlarında polipoid görünümde esmer gri renkte idi. Mikroskobik olarak düz kastan oluşan ama minör bir fibröz doku komponenti de bulunan stroma içine gömülü düzensiz glandlar ile karakterize polipoid lezyon izlendi.

SONUÇ

Servikste görülen endoservikal tip adenomyomatöz poliplerin, minimal deviasyon gösteren adenokarsinomdan ayırt edilmesi gereklidir. Düzgün sınırlı ve polipoid görünümlü olması,sitolojik atipi ve desmoplastik reaksiyonun izlenmediği, biribirinden daha uzak yerleşimli glandların düz kas içine yerleşimli olması ile ayrılabilir.
Anahtar Kelimeler : Adenomyomatöz polip, Endoservikal, Endometrial