Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS388(322 - Genç hastada nadir görülen bir lokalizasyonda nadir bir lipom varyantı: Olgu sunumu
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Gülsüm Şeyma Yalçın 1, Esma Gürbüz 1, Ayşegül Erdem 1, Gülçin Şimşek 1, Ahmet Ateş 2
1 Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
2 Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği
  GİRİŞ

Lipomlar yumuşak dokunun en sık görülen tümörleridir. En sık görüldüğü yaş grubu 40-60 yaş arasıdır, ilk iki dekatta nadiren görülür. Matür osseöz elemanlar içeren lipomlara osteolipom denir, nadir görülürler ve sıklıkla baş-boyun bölgesinde yerleşirler. Bildiğimiz kadarıyla İngilizce literatürde bildirilen ayak lokalizasyonlu osteolipom vakası yoktur. Burada 16 yaşında bir hastanın ayağında yerleşimli bir osteolipoma olgusu, yaş, lokalizasyon ve histopatolojik tipinin nadir görülmesi nedeniyle sunuma değer bulunmuştur.

OLGU

Yaklaşık 1 yıldır sağ ayak 4-5 metatars arasında şişlik tarif eden 16 yaşında erkek hastaya uygulanan yüzeyel ultrason incelemesinde sağ ayak plantar yüzde cilt altı yağ doku içerisinde yaklaşık 31x11 mm boyutlarında kalsifikasyon içeren yağ doku ile yakın ekoya sahip düzgün konturlu lezyon izlenmiştir. Eksize edilen lezyon 3,4x2,3x1,5 cm boyutlarda kapsüllü, düzgün yüzeyli, oval şekilli görünümdeydi. Kesitlerinde yaygın alanlarda kalsifiye görünüm yanı sıra diğer alanlarda sarı renkli yağlı doku görülmüştür. Mikroskopik incelemede osteolipom ile uyumlu matür adipositler ve ossifikasyon alanları izlenmiştir.

SONUÇ

Lipomlar en sık sırt, boyun, omuz ve abdomen süperfisyal bölgelerinde görülürler. Bunları ekstremitelerin proksimal kısımları takip eder. Yüz, el, alt bacak ve ayaklarda nadiren görülürler.

Konvansiyonel lipomlar matür adipositlerden oluşur. Farklı mezankimal alanlar içerebilirler; kıkırdak içeriyorsa kondrolipom, fibröz doku içerirse fibrolipom veya yaygın miksoid değişiklikler içeriyorsa mikzolipom şeklinde isimlendirilir. Osteolipom en nadir görülen lipom varyantıdır. Matür adipöz doku ile birlikte dağınık kemik trabekülleri içerirler. En sık baş-boyun bölgesinde görülürler. Literatürde az sayıda bildirilen önkol, paravertebral bölgeler, el, diz gibi bölgelerde yerleşimli olgu sunumları mevcuttur. Ancak İngilizce literatürde bildirilen ayak lokalizasyonlu osteolipom vakası bulunamamıştır. Burada anlatılan hasta yaş (ilk iki dekatta nadir), lokalizasyon (ayak bölgesinde nadir) ve histopatolojik tipinin (en az görülen varyant osteolipom) nadir görülmesi açısından önem arz etmektedir ve ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir antitedir.
Anahtar Kelimeler : Lipoma, osteolipoma, ayak