Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 1
Vulvanın Papüler Akantolitik Diskeratozisi
Zeynep SAĞNAK YILMAZ 1 Şafak ERSÖZ 2
1 Şehitkamil Devlet Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, GAZIANTEP, 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, TRABZON DOI : 10.5146/jcpath.2018.23

Özet

Amaç: Papüler akantolitik diskeratozis nadir görülen kronik bir deri hastalığı ve klinikopatolojik bir antitedir. Genelde anogenital ve genitokrural bölgede cilt renginde veya beyazımsı papüller şeklinde kendini gösterir. Genç kadınlarda vulvada persistan papüler lezyon olarak klinik bulgu verir. Persistan olmasına rağmen asemptomatiktir.

Olgu: 62 yaşında kadın hastada sağ labium majus lateralinde yaklaşık 0,3 cm çaplı büllöz karakterde tek bir lezyon izlendi. Histopatolojik incelemede hiperkeratoz ve akantoz yanı sıra akantoliz ve "corps rond" ve "grain" tipinde diskeratotik hücreler tespit edildi. Histopatolojik ve klinik bulgular eşliğinde olguya papüler akantolitik diskeratozis tanısı verildi.

Sonuç: Ayırıcı tanıda Hailey-Hailey ve Darier hastalığı başta olmak üzere verrüköz diskeratom ve Grover hastalığı yer almaktadır. Lezyonun klinik olarak özellikleri, lokalize veya yaygın oluşu, aile öyküsü ve genetik mutasyonlar ayırıcı tanıda önemlidir.