Güncel Patoloji Dergisi 2022, Cilt 6, Sayı 2
Renal Hücreli Karsinomlarda Claudin 1,3,4,7 ve 8 Ekspresyonunun Tanısal ve Prognostik Önemi
Bermal HASBAY 1, Şeyda ERDOĞAN 1, Yıldırım BAYAZIT 1
1 Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
DOI : 10.5146/jcpath.2022.76 Amaç: Renal (Böbrek) hücreli karsinom (RHK) tüm kanserlerin % 2-3"ünü, böbrekte izlenen kitlesel lezyonların %85"den fazlasını oluşturur. Böbreğin eozinofilik ve granüler sitoplazmalı tümörleri arasında onkositom, RHK"un kromofob, papiller ve berrak hücreli tiplerinin eozinofilik varyantları sayılabilir. Bu tümörlerin birbirinden ayrımında kullanılabilecek belirteç arayışları devam etmektedir. Bu amaçla çalışmamızda RHK tipleri ile onkositom olgularına claudin 1, 3, 4, 7 ve 8 uygulandı. Sonuçlar derece, evre, prognostik ve tanısal değer açısından karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı"nda tanı almış 134 adet RHK olgusuna ait parafin bloklar alındı. Olguların 72"si berrak hücreli RHK, 26"sı kromofob RHK, 24"ü papiller RHK ve 12"si onkositom idi. Hematoksilen Eozin boyası uygulanarak ışık mikroskobik inceleme yapıldı. İmmünohistokimyasal yöntem ile uygulanan claudin 1, 3, 4, 7 ve 8"in boyanma şiddeti, yaygınlığı ve lokalizasyonu değerlendirildi.

Bulgular: Claudin 1 ile kromofob RHK"da %73,1 membranöz, onkositomda %91,7 sitoplazmik boyanma izlendi. Claudin 3 ile berrak RHK"un %81,9"unda boyanma izlenmezken, onkositomlarda %100 sitoplazmik boyanma izlendi. Claudin 4 ile berrak RHK"da %95,8 , papiller RHK"un %75, kromofob RHK"un % 34,6"sında boyanma izlenmezken, onkositom vakalarının %100"ü sitoplazmik boyandı.

Claudin 7 ile kromofob RHK"da %84,6 membranöz, onkositomda %91,7 sitoplazmik boyandı. Claudin 8 kromofob RHK"un %47,4"de membranöz, onkositomda ise %100 sitoplazmik boyanma izlendi. Onkositom"da sitoplazmik boyanma, kromofob"da membranöz boyanma kabul edildiğinde spesifite claudin 7 için %91, sensitivite %92 idi. Kromofob renal hücreli karsinom membranöz, onkositom sitoplazmik boyandığında ise spesifite %91, sensitivite %84 idi.

Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda, claudin 1, 7, 8"in onkositom ve kromofob RHK ayrımında kullanılabileceğini, claudin 3 ve 4"ün ise berrak RHK"un eozinofilik varyantı ile onkositom ayrımında yardımcı olabileceğini saptadık. Claudin 1, 3 ve 8"in ise özellikle papiller RHK"da prognostik önemini tespit ettik. Bulgularımız claudin"lerin RHK tiplerinin ayırıcı tanısında ve prognostik parametre olarak panel içinde kullanılabileceğini göstermektedir. Bu konuda daha geniş serilerde çalışmalar yapılıp, tedaviye olan katkıları da değerlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Claudin, Kromofob, Onkositom, Papiller, Renal hücreli karsinom