Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS106(247 - Hemosiderotik fibröz histiyositoma: nadir görülen bir varyant
Dermatopatoloji
Zeynep Sağnak Yılmaz 1, Şafak Ersöz 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
  Giriş: Dermatofibroma (fibröz histiyositoma) sık görülen kutanöz yumuşak doku tümörüdür ve deri lezyonlarının yaklaşık %3’ ünü oluşturmaktadır. Anevrizmal, hemosiderotik, selüler, epiteloid, atipik, lipidize, şeffaf hücreli, palizatlanan, atrofik, keloid, granüler hücreli, miksoid, likenoid ve taşlı yüzük hücreli gibi varyantları tanımlanmıştır ve bu varyantlar nadir olarak izlenmektedir. Farklı varyantların aynı lezyonda görülebileceği de akılda tutulmalıdır. Bu varyantlarda doğru tanı lezyonun agresif gidişini belirlemede çok faydalı olacaktır.

Olgu: Kırk dört yaşında kadın hasta 2 yıldır sağ kolda şişlik şikayetiyle Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği’ ne başvurdu. Klinik muayenede deri üzerinde yaklaşık 1 cm boyutlu bir alanda kırmızı-morumsu renk değişikliği dikkati çekti. Klinik olarak melanoma ve dermatofibroma ön tanılarıyla lezyon eksize edildi. Mikroskopik incelemede hiperkeratoz gösteren epidermisle örtülü deri dokusunda dermiste intakt bir zonla ayrılan, kollajen lifleri aralayan yoğun hemosiderin pigmenti içeren (Prusya mavisi (+)) fibrohistiyositik hücrelerden oluşan nodüler lezyon izlendi. İmmünhistokimyasal çalışmada bu hücrelerde CD68 ve Vimentin (+) sonuç verdi. Melan-A, HMB-45, S-100, pansitokeratin ve CD34 (-)’ tir. Ki-67 ile bu hücrelerde boyanma saptanmadı. Masson Fontana ile yalnızca epidermis bazal tabakasındaki melanin pigmentinde boyanma izlendi. Bu bulgular eşliğinde olguya ‘hemosiderotik fibröz histiyositoma’ tanısı verildi.

Sonuç: Dermatofibroma kutanöz yumuşak doku tümörlerinin en sık görülen tiplerinden biridir. Çoğunlukla orta yaşlılarda izlenir ve kadınlarda daha sıktır. Genelde kol ve bacaklarda küçük, hiperkeratotik, kırmızı-kahverenkli kutanöz nodül şeklinde görülür. Lokal travma ve böcek ısırığıyla ilişkili olabilir. Lezyonun total eksizyonu küratiftir. Vakaların yalnızca %2’ sinden azında lokal rekürrens tespit edilmiştir. Literatürde dermatofibromanın birçok alt tipi tanımlanmıştır. Hemosiderotik tip bu alt tiplerden biridir. Bu lezyon küçük damarlar, ekstravaze eritrositler ve intra ve ektraselüler hemosiderin birikimi ile karakterizedir. Ayırıcı tanıya melanoma ve diğer melanositik ve non-melanositik lezyonlar girmektedir. Olgumuz olan dermatofibromanın nadir görülen hemosiderotik varyantı poster olarak sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Dermatofibroma, Fibröz histiyositoma, Hemosiderotik tip