Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Ek Sayı
EPS590(583 - P63 pozitif prostatik asiner adenokarsinom olgusu
Üropatoloji
Tuğçe Bölme Şavlı 1, Şule Özsoy 1, Funda Emre 1, Ümit Seza Tetikkurt 1, Emrah Yürük 2
1 S.b.ü Bağcılar Suam, Tıbbi Patoloji
2 S.b.ü Bağcılar Suam, Üroloji
  Giriş

Prostat adenokarsinomları erkeklerdeki en sık nonkutanöz malign tümör olup kanserden ölümlerde akciğer karsinomlarından sonra 2. sıradadır. Prostat kanserlerinin %90-95?i klasik asiner adenokarsinomlardır. Tanıda küçük büyütmedeki yapısal bozukluk, sık dizilim, infiltratif görünüm ve çevredeki benign bezlerden farklı sitolojik özellikler önemli olmakla birlikte en belirleyici kriter bazal hücreleri içermemesidir. İmmünohistokimyasal olarak bu hücrelerin belirleyicisi tümör hücrelerinde pozitivite saptanmayan p63 ve HMWCK?dır. Ancak nadiren HMWCK ve daha nadir olarak p63 ile boyanma gösteren kanser vakaları bildirilmiştir.

Olgu

Olgumuz PSA düzeyi 4,62 n/mL olan 63 yaşındaki hastadır. Yapılan 12 kadran prostat iğne biyopsisinde 1 kadranda atrofik sitoplazmalı, hiperkromatik hücreli, belirgin nükleollü hücrelerden oluşan bezler izlenmiştir. Yapılan immünohistokimyasal incelemede HMWCK ile bazal hücreler izlenmemiş olup, AMACR ile tümör hücrelerinde pozitivite görülmüştür. P63 ile yapılan immünohistokimyasal incelemede ise tümör hücrelerinde belirgin pozitivite izlenmiştir.

Sonuç

P63 pozitifliği gösteren prostatik asiner adenokarsinom tanısının nadirliği ve ayırıcı tanılarının önemi nedeniyle olgu sunumu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler : p63, prostatik asiner adenokarsinom