Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Sayı 2
Apendiksin Müsinöz Neoplazileri ve Psödomiksoma Peritoneiye Güncel Yaklaşım
Esra PAŞAOĞLU 1, Nevra DURSUN 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bağcılar SUAM, Tıbbi Patoloji Bölümü, İSTANBUL
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul SUAM, Tıbbi Patoloji Bölümü, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2018.26 Appendiksin müsinöz neoplazilerinde terminoloji ve sınıflama uzun zaman tartışma konusu olmuştur. Bunun nedeni adenoma benzeyen iyi diferansiye morfolojilerine rağmen uzak metastaz yapmadan psödomiksoma peritoneiye neden olabilmeleridir. Psödomiksoma peritonei, peritonda müsin birikimi ve tümör implantları ile karakterize nadir bir klinik sendromdur. Çoğu zaman apendisyal müsinöz neoplazilere bağlı olarak gelişir. Uluslararası Peritoneal Yüzey Onkoloji Grubu tarafından varılan son uzlaşmada, apendiksin müsinöz neoplazileri ve psödomiksoma peritoneinin tanısal kriterleri açık bir şekilde tanımlanmıştır. Burada apendiksin müsinöz nepolazileri ve psödomiksoma peritoneiye tanısal yaklaşım, ayırıcı tanı sorunları ve hastaların yönetimi güncel literatürler eşliğinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Apendiks, Müsinöz neoplazi, Psödomiksoma peritonei