Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Ek Sayı
Poster Sunum
'Plunging ranula': Boyunda subkutan kitle ile prezente olan ve tanısal zorluğa neden olan bir olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder A DIFFERENT PATTERN OF SMALL CELL LUNG CARCINOMA: ENDOBRONCHIAL MUCOSAL INTRAEPITELIAL SPREAD Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Meme yerleşimli schwannom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Malign mezotelyomanın atipik lokalizasyonda kutanöz metastazı: olgu sunumu ve literatür taraması Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Strumal Karsinoid Tümör İçeren Bilateral Teratom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Agressive angiomyxoma ;case report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sclerosing Angiomatoid Nodular Transformation of the spleen ;a case report and review of the literature Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Skar endometriozisi içinde ektopik meme dokusu : olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Hyalinize kolesistit: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kompleks Papiller Hiperplazili Endometrial Polip Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Vertebra metastazı yapan kardiak anjisarkom olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Papiller tiroid karsinomunun kolumnar hücreli varyantı: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder LARİNKS YERLEŞİMLİ NADİR BİR LEZYON: LENFOEPİTELYAL KİST Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İleus prezentasyonu ile tanı alan İnvaziv lobüler meme karsinomu; Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memenin primer malign fibröz histiositomu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Endoskopik Ve Kolonoskopik Biyopsilerin İncelemesinde Kesit Sayısının Tanıya Etkisi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parotiste şaşırtan tümör: Schwannoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Abdominal Duvarda Endometriozis Zemininden Köken Alan Şeffaf Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Adenomyoepitelyoma ve adenomyoepitelyoma ile ilişkili malignite gelişimi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Midede polip olarak presente olan mikst asiner endokrin karsinoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sezeryan Skarı Endometriozisi; Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Yenidoğanda subkutan yağ nekrozu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mesanenin nadir görülen mezenkimal tümörü, leiomyom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Çocukluk çağının nadir bir intrakranial malignitesi; Koroid Pleksus Karsinomu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Overin primer karsinosarkomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ekstramedüller hematopoez odakları içeren leiomyom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Herni kesesinde insidental görülen malign tümör infiltrasyonu: 5 olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tiroidde Kontralateral Lenf Nodu Metastazı Yapan Kollizyon Tümör Olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Oral Fibrolipom : Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Epiteloid trofoblastik tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üreter skuamöz hücreli karsinom ve böbrek papiller renal hücreli karsinom; mikst tümör, olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Görülen Plasental Koryoanjioma: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parotis Yerleşimli Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pleomorfik dermal sarkom: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Bifenotipik sinonazal sarkom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Atipik small asiner proliferasyon (ASAP) tanılı olguların histomorfolojik özelliklerinin malignite tanısındaki önemi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Oral kavitede yerleşim gösteren schwannom olgularımız Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Benign Makrokistik Seröz Kistadenom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder TESTİKÜLER ADNEKS KAYNAKLI MİKZOİD FİBROSARKOM: ÇOK NADİR BİR OLGU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kondroid siringoma, nadir görülen bir olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Fallop tüpünde insidental saptanan leiomyom, nadir görülen bir olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Meme başı adenomu ve Juvenil papillomatozis : erken yaşta memede görülen 2 farklı olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Çoçukluk çağında nadir bir özofajit etkeni; Sarcina ventriküli ; Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mesanenin Plazmositoid Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Prostatın Küçük Hücreli Karsinomu; Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sklerozan Stromal Tümör: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İnguinal Lenf Nodu Tutulumu ile Giden Langerhans Hücreli Histiyositozis Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder PASH odakları içeren invaziv meme karsinomlarında tümöral ve non-tümöral alanların histopatolojik özellikleri Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Akciğer metastazı gösteren endometrial karsinom-nadir vaka Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Retroperitoneal seminom ve ?burned out? testis fenomeni Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pleomorfik adenom benzeri sitomorfolojik bulgular gösteren intraparotidal schwannom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Soliter Fibröz Tümör, Sitolojik Bulgular ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir birliktelik: Tiroid Bezinde papiller mikrokarsinom ve diffüz büyük B hücreli lenfoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder NADİR BİR OLGU: EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİNDEN KAYNAK ALAN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Akut batın bulguları gösteren mezenterik lenfanjiom olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parotis Bezi Yerleşimli Onkositoma: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Enteropati ilişkili T hücreli lenfoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Malignite Potansiyeli Belirsiz Granüler Hücreli Tümör: Nadir Bir Olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tiroid İnce İğne Aspirasyonunda Sürpriz Tanı: Epidermoid Kist Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Basaloid squamous cell carcinoma of the tonsil: Report of an aggressive rare case Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Polipoid Melanom: Nadir Bir Olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lomber Spinal Kondrom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Köpüksü Bez Varyant Prostatik Karsinom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sperm granuloma of the epididymis mimicking a neoplasm; a case report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Intraosseous ossifying lipoma of the calcaneus; a rare entity Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Erişkinde ince barsak invajinasyon nedeni; bir anjiolipom olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Dev intraabdominal schwannoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Urothelial carcinoma in radical nephroureterectomy: a clinicopathologic study of 53 cases. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parotis yerleşimli hemanjiom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Genç bir hastada nadir ishal nedeni: leishmaniazis ve amiloidoz birlikteliği Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder CD10 pozitif memenin stromal sarkomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder JEJUNAL ADENOKARSİNOMA, NADİR BİR OLGU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Omentumda kalsifiye fibröz psödotümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üreterin büyük nested varyant ürotelyal karsinomu: Nadir ve yeni bir antite Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Persistan müllerian duktus sendromu ve bu zeminde gelişmiş multipl leiyomyom: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder TİROİDİN PRİMER MARGİNAL ZON LENFOMASI VE WARTHİN BENZERİ VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Unusual submucosal lesion in esophagus: granular cell tumor Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder A rare case: ichthyosis uteri with morular metaplasia Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Maksiller sinüs metastazı yapan meme karsinomu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mide mukozasında taksol kemoterapisine bağlı gelişen displazi benzeri değişiklik Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sekonder Sifiliz?in kutanöz tutulumu: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kolon adenokarsinomu ve kolonda masif amiloidozis birlikteliği: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tiroid Bezinde Diffüz Lipomatozis ve Amiloid Birikimi: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder ANAPLASTİK PLEOMORFİK KSANTOASTROSİTOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder OVERDE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: İKİ OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Olgu Sunumu: Nazal Pasajda Glomanjioperisitoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Olgu : Benign Parosteal Osteokondromatöz Proliferasyon (Nora Lezyonu), Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Yeni Nesil Dizileme Analizi Desteği ile Tanı Alan Ameloblastik Karsinoma, Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder DERİNİN MULTİFOKAL YERLEŞİMLİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMU: MERKEL HÜCRELİ KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Özofagusta heterotopik gastrik mukoza (inlet patch): Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Santral Nörositom: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üçü Bir Arada: Skuamoz Hücreli Karsinom, Tiroid Papiller Karsinom Metastazı ve Castleman Hastalığı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memede malign adenomyoepitelyoma: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Olgu Sunumu: Splenogonadal Füzyon Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Birliktelik; Senkron Hodgkin Lenfoma ve Mukoepidermoid Karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Folliküler Nodüler Hastalığa Eşlik Eden Langerhans Hücre Proliferasyonu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Apendiks Nöroendokrin Tümörlerinin Histopatolojik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Koryokarsinomatöz Diferansiasyon Gösteren Dediferansiye Endometrial Karsinom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder SPLENOZİS : 2 OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Gynandroblastom ve Anüler Tübüllü Seks Kord Tümör Birlikteliği: Nadir Bir Olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Klinik primer patoloji sekonder: Rektumda 7 cm kitle oluşturmuş metastatik akciğer skuamöz hücreli karsinom olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder MONOTİPİK KAPPA EKSPRESYONU GÖSTEREN RUSSEL CİSİMCİĞİ GASTRİTİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Dev hücreli granülom ve anevrizmal kemik kisti birlikteliği: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Farklı Klinik Bulgularda Kafa Karıştırıcı Morfolojili Tek Tip Lezyonlar: İnflamatuvar Fibroid Polipler Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İmmünyetmezliği olmayan hastada intestinal spiroketozis: olgu sunumu ve literatür taraması Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder 2 olgu ile atipik lokalizasyonlu kist hidatik Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Renal pelvisin inverted ürothelial papillomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Laparoskopik sleeve gastrektomi materyallerinde klinikopatolojik bulgular Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Erkeklerde karşımıza nadir olarak çıkan bir mezenkimal tümör: agresif anjiomiksoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Adenocarcinoma in The Anterior Mediastinum; Is It Thymic Origin ? Pulmonary Origin? or Metastasis? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Histokimyasal analiz akciğerin minimal invaziv adenokarsinomda tanıyı destekler mi? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Adenomatoid tumor of the paratesticular adnexa Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mixed Endocervical Adenocarcinoma And High Grade Neuroendocrine Carcinoma Of The Cervix: A Case Report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Peutz Jeghers sendromlu 13 yaşında hastada overde müsinöz borderline tümör ve gastrointestinal hamartomatöz polipler Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kutanöz mastositoz Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Böbreğin hafif zincir depolanma hastalığı: bir olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Skrotumda Siringokistadenoma Papilliferum Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Dev adrenal myelolipom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Renal hücreli karsinom ve pankreatik intraduktal müsinöz neoplazi birlikteliği, sporadik mi? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Akantolitik diskeratotik akantom : olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Dermal Melanositozisin Eşlik Ettiği Lumbal Bölge Yerleşimli Endodermal Kist Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Derece II meningiomlar; olgular eşliğinde Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Uterin adenosarkom; olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kordoid ve berrak hücreli meningiom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder SAFRA KESESİNİN PRİMER MİKST ADENONÖROENDOKRİN KARSİNOMU (MANEC) (OLGU SUNUMU) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder PLASENTAL- SİTE TROFOBLASTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir olgu: akciğerde meningiom metastazı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir olgu: nöroendokrin ve asiner diferansiyasyon gösteren düşük dereceli pankreatoblastom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Akciğerde nadir bir olgu: diffüz pulmoner ossifikasyon Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Küçük hücreli dışı akciğer karsinomlarında PD-L1 ekspresyonunun prediktif biyobelirteçler ve sağkalım ile ilişkisi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir olgu:primer pulmner Hodgkin lenfoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir ön mediasten kitlesi: timusta büyük hücreli nöroendokrin karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kemik iliğinde hepatosplenik T hücreli lenfoma olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Uterin angioleiomyom: nadir görülen bir olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memede nadir mezenkimal tümör; dermatofibrosarkom protuberans ? olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Metakarpal kemik lokalizasyonlu dev hücreli tümör: iki olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pankreasta solid psödopapiller neoplazi: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Erişkin yaşta görülen langerhans hücreli histiyositoz olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Hemosiderotik fibröz histiyositoma: nadir görülen bir varyant Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Overin primer miksoid liposarkomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Frontal kemik içinde yerleşimli anjiyolipom; olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder A case report of a renal anastomosing hemangioma in a 64-year-old male patient Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ensede Apokrin Papiller Kistadenoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Goblet hücreli karsinoid zemininde gelişen adenokarsinom: nadir bir tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İntrakolesistik papiller-tubuler neoplazm ve foliküler kolesistit: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Antite:Ekrin Spiradenokarsinoma Olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üreterde inverted büyüme paterni gösteren polipoid ürotelyal tümör, yeni bir antite Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Primary Thyroid Lymphomas WithinThe Nodule: A Case Report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kordoid meningiom: Literatür ışığında olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ossifying Chondrolipoma Of The Hand -A Case Report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üreter yerleşimli meme karsinom metastazı: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Olgu: İdiopatik Plöroparankimal Fibroelastozis Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memenin nadir bir tümörü : myoepitelyal karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Oldukça nadir bir histopatolojik birliktelik: keratoakantoma ve siringokistadenoma papilliferum Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tümöral kalsinozis: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder El dorsalinin nötrofilik dermatozu: Dermoskopik ve histolojik bakış Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İzole klavikula metastazı yapan berrak hücreli renal hücreli karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Malign melanom olgularının prognostik faktörler açısından 6 yıllık retrospektif klinikopatolojik analizi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İntrapulmoner ektopik tiroit: Sitoloji-histopatoloji-immünhistokimya ve literatür ışığında nadir bir olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir maksillofasiyal lezyon: nazolabial kist Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Skar dokusu zemininde gelişen liken planus: izotopik yanıt fenomeni Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Vezikula seminalis ve duktus deferenste lokalize amiloidozis olgularının retrospektif analizi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Midenin Pankreatik Tip Asiner Hücreli Karsinomu: İki Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir görülen bir böbrek tümörü: müsinöz tubuler ve iğsi hücreli karsinoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir olgu: Polipoid arteriovenöz malformasyon Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sellar bölgenin granüler hücreli tümörü: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Meme karsinom metastazı ile karışan ekrin duktal karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lokalize laringeal amiloidoz Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Gastrointestinal sistemin nörojenik kaynaklı benign mezenkimal tümörleri: 8 olgunun değerlendirilmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Akut Apendisit Nedeni: Apendiks Endometriozisi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Servikovajinal smear raporlamasında patolog önerileri dikkate alınıyor mu? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sigmoid kolonda primer adenokarsinoma ve metastatik seröz karsinoma insidental birlikteliği: nadir bir olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir olgu: Pilomatriks Karsinomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder NADİR GÖRÜLEN BİR KARACİĞER MALİGNİTESİ: KARACİĞER ANJİYOSARKOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Serviksin adenoid bazal karsinomu: 2 olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Abartılı osseöz metaplazi gösteren bronşial karsinoid tümör: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nazofarenkste böbrek hücreli karsinom metastazı: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Denizkızı "Mermaid" Sendromu: Sirenomeli; bir olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Gastroinstinal stromal tümörü taklit eden batın içi kitle olgusunda, mikrokistik seröz kistadenoma tanısı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Metastatik paraganglioma: Histopatolojik özellik - prognoz korelasyonu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Karaciğerde Rhabdoid tip Kolanjiokarsinom; nadir bir olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tiroid Bezinin Primer Burkitt Lenfoması Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pankreasta şüpheli kitle: Sitomorfoloji ve immünocitokimyanın tanıdaki rolü. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Castleman Hastalığı Olgularının Tek Merkezli Olarak Klinikopatolojik Özellikleri ile Retrospektif Değerlendirilmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Bronşial Müköz Gland Adenomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Suprasternal yerleşimli subkutanöz bronkojenik kist: iki olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ksantogranülomatöz Salpingooforitis; postmenopozal bir olgunun sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Endoservikal Polip; Adenomyoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tiroidde Nadir Bir Tümör: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Skin necrosis: an uncommon side effect of warfarin therapy Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memenin Primer Malign Melanomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder TFE-3 pozitif malign perivasküler epiteloid hücreli tümör (malign PEComa): Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Olgu; Overin Seks Kord-Stromal Tümörüne Benzeyen Uterin Tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Abondan uterin kanama ile prezente olan İntravenöz Leiomyomatozis olgusu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Genç hastada nadir görülen bir lokalizasyonda nadir bir lipom varyantı: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder LENFOİD STROMANIN EŞLİK ETTİĞİ GASTRİK KARSİNOM (LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOM); OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Over Lenfomaları - Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Akciğerin Sarkomatoid Karsinomu/İğsi Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Primer tuba seröz karsinomlarında morfolojik özelliklerin incelenmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Colorectal cribriform comedo type adenocarcinoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Totally cystic multilocular struma ovarii: a case report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Aynı lenf nodunda langerhans hücreli histiositoz ve folliküler lenfoma: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nazal kavite malign melanomu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Littoral Cell Angioma of the Spleen Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lipoid proteinozis: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Karaciğerde nadir görülen bir olgu: müsinöz kistik neoplazi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Primer Akciğer Lenfoması: BALT Lenfoma Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Edinsel reaktif perforan kollajenoz olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Senkron mikrosatellit instabilite gösteren endometrium ve kolon karsinomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mesane skuamöz hücreli karsinomu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Böbreğe Adenoid Kistik Karsinom Metastazı: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Orta Kulak Adenomu: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder KARACİĞER SAFRA DUKTUS ADENOMU VE KOLON MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir olgu: Rabdoid meningiom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Submandibuler tükrük bezinde primer skuamöz hücreli karsinom: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder AYNI BÖBREKTE İKİ FARKLI TÜMÖR: BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM & ANJİOMYOLİPOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir olgu: Subependimal dev hücreli astrositom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir meme lezyonu; adenomyoepitelyoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Bilateral Aksiller Apokrin Kistadenom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder FOLİKÜLİTİS DEKALVANS OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Uterin Leomiyoma Metastaz Yapan Meme Kanseri: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Serüminöz adenom; histomorfolojik ve immünhistokimyasal bulgular eşliğinde olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Çok sayıda sferik amiloid depozitleri içeren, prolaktin salgılayan adenom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Görülen Benign Deri Eki Tümörü Olgusu: Trikoblastom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Paratestiküler malign mezotelyoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Biliyer duktus adenomu, olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memenin invaziv apokrin karsinomu, olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İnvaziv meme karsinomlarında Cdc42 ve Arf6 protein ekspresyonlarının prognostik parametrelerle karşılaştırılması Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Midede Senkron Medüller Karsinom ve Gastrointestinal Stromal Tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Diagnosis of Lafora disease in axilla skin biopsy: Two case reports Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Uterin subseröz yerleşimli lipoleiomyom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Duplike safra kesesinde gelişen adenoskuamoz karsinom: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kemik yerleşimli epiteloid hemanjiom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kolonun İnflamatuar Myofibroblastik Tümörü: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Over Lezyonlarında İntraoperatif Konsültasyon Yanıtlarının ve Parafin Tanılarının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Timusta İnvaziv Meme Karsinomu Metastazı - Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Bilateral over transisyonel hücreli benzeri seröz karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lomber intrameduller yerleşimli miksopapiller ependimom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Anjioma Serpijinozum: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Granulomatous Mastitis Concurrence with Breast Cancer Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Küretaj Materyalinde Tanı Alan Uterin Karsinosarkom Olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memenin tübüler adenomu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Onkositik lipoadenom; parotis bezinin nadir bir tümörü, olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üreterde nefrojenik adenom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Koranjiom (plasental hemanjiom): olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Skalpte Prolifere Trikilemmal Tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sarkomatoid Tip Paratestiküler Malign Mezotelyoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Saçlı Deri ve Kafatasından Cerrahi Olarak Eksize Edilen Lezyonların Histopatolojik Profili Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Borderline over tümörleri: 12 yıllık tek merkez çalışması Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kemik İliği Biyopsisinde KLL/SLL ile Kronik Myeloproliferatif Neoplazi Birlikteliği ? Nadir Bir Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lenf Nodunda Silikozis - Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Morfolojik olarak ayırıcı tanı güçlüğü yaratan dejenerasyon bulguları gösteren yumuşak dokunun şeffaf hücreli sarkomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Hemofagositik lenfohistiyositoz: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder TİROİDDE FVPTK, İEFVPTK VE NIFTP'LERDE MORFOLOJİK VE İMMUNHİSTOKİMYASAL ANALİZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder TESTİSİN MALİGN MEZOTELYOMASI Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Submandibular tükürük bezinde yerleşim gösteren schwannom: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pulmoner Lenfanjioleiomyomatozis: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Paratubal Bölgede Ektopik Sürrenal Dokusu : Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign melanom metastazı: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder MATÜR KİSTİK TERATOM ÜZERİNDE GELİŞMİŞ SARKOM VE SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kondrosarkom komponenti içeren malign adenomyoepitelyoma: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parietal Kemikte İntraosseöz Anjiolipom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kolesistit Tablosuna Neden Olan Fasciola Hepatica Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sekretuar Meningiom: Nadir Görülen Bir Meningiom Varyantı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Uterin Leiomyoadenomatoid Tümör: Nadir Bir Olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nazal Kavite Yerleşimli Renal Hücreli Karsinom Metastazı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İDiOPATİK SKROTAL KALSİNOZİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder STORİFORM KOLLAJENOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder MANTLE ZONE PATERNDE MANTLE HÜCRELİ LENFOMA Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder ESKİ YANIK SKARI ÜZERİNDE GELİŞEN VERRUKA VULGARİS Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Olgu: Olfaktor Nöroblastom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üretranın nadir bir lezyonu: Skuamöz hücreli papillom, iki olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Plasental Koranjioma ( Hemanjioma) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder ÖZOFAGEAL ATREZİ VE TRAKEOÖZOFAGEAL FİSTÜLDE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR ?BU EOZİNOFİLLER NEREDEN GELİYOR?? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İnkarsere İnguinal Herni ile Prezente Olan Kronik Lenfositik Lösemi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tiroglossal kanal kisti içerisinde gelişen tiroid papiller mikrokarsinom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder LİTTORAL HÜCRELİ ANJİYOM OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Appendikste Endometriozis ve Divertiküler Hastalık: İlginç Birliktelik Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Meningotelyal Benzeri Girdapsı Patern Gösteren Dediferansiye Liposarkom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Rekürrens Gösteren Mesane Ürotelyal Karsinomlarının Değerlendirilmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Total gastrektomide insidental pankreatik endokrin ve duktal heterotopi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mesanenin primer lokalize amiloidozu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Primer Kutanöz CD4 Pozitif Küçük-Orta T hücreli Lenfoproliferatif Hastalık Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mide karsinomlarında c-erbB-2 ekspresyonu ve gen amplifikasyonunun klinikopatolojik parametreler ve prognoz ile ilişkisi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tip I konjenital kistik adenomatoid malformasyon: intrakistik papiller proliferasyonlar gösteren varyantı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Plevral disseminasyon gösteren primer lenf nodu plazmasitomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Erkek İnfantta Unilateral Galaktosel Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder OLGU SUNUMU: KEMİĞİN ANJİOSARKOMU VE FİBRÖZ DİSPLAZİ BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Açık prostatektomi materyalinde tanı alan kronik lenfositik lösemi/ küçük lenfositer lenfoma olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Uterin lipoleiomyosarkoma, olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Yetişkinde lipoblastoma, nadir bir olgu ve yaş grubu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Akciğerin kondroid hamartomunda ince iğne aspirasyonu sitolojisi, 2 adet olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parakordoma, olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Papiller benzeri nükleus özellikleri içeren noninvaziv folliküler tiroid neoplazmlarının sitolojik tanısı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder KEMİK YERLEŞİMLİ HİDATİK KİST; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tükürük Bezi Asinik Hücreli Karsinomunun Sıvı Bazlı Preparatındaki Sitomorfolojik Özellikler: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pulmoner kist hidatid ve aspergillus birlikteliği Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder DALAKTA NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖR: ANJİOSARKOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: BELDE POSTERİOR LİGAMAN YERLEŞİMLİ EXTRASKELETAL KONDROSARKOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder MİKSOİD YÜKSEK DERECELİ ENDOMETRİAL STROMAL SARKOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Prostatik nefrojenik adenom: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder ATİPİK LİPOLEİOMYOM; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mukormikoz Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Over tümörünü taklit eden ve tru-cut biyopsi ile tanısı belirlenen gossypiboma: olgu sunumu. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Prostat Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Meme Juvenil Papillomatozis: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Diyabetik hastada rinoserebral mukormikozis: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ovarian steroid cell tumor, not otherwise specified; a rare case Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Paratesticular mesothelioma; a rare case Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Maksiller sinüs yerleşimli kolesterol granülomu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sitolojik örneklerde tükrük bezi lezyonlarını ne kadar tanıyoruz? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Bir tümör başka bir tümöre metastaz yapar mı? Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Olgu; İskemik Gastrit Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mikzoinflamatuvar fibroblastik sarkoma: Nadir bir olgu sunumu. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Juvenil hyalin fibromatozis: Nadir bir olgu sunumu. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Granüler Hücreli Tümör Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Serum alfa-fetoprotein yüksekliği ile karakterli jüvenil granüloza hücreli tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Karaciğer ve Hiler Lenf Nodları Tutulumu ile Prezente Olan Sarkoidoz Olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder AKCİĞER BİYOPSİ VE REZEKSİYON MATERYALLERİMİZİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder TURCOT SENDROMU: GENÇ KADIN HASTADA KOLON KANSERİ VE GLİOBLASTOMA MULTİFORME BİRLİKTELİĞİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Dev hücreli kemik tümöründe Denosumab tedavisi sonrası görülen histolojik değişiklikler. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder ÇOCUKLUK ÇAĞI ADRENOKORTİKAL KARSİNOMU: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ürotelyal karsinomların tanı zorluğuna yol açan diferansiyasyonları Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mast hücreli lösemi: MDS zemininde nadir bir olgu sunumu. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder IgM/kappa monotipik plazma hücre farklılaşmasının eşlik ettiği nadir bir primer dural marjinal zon lenfoma olgusu. Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Özofagial Melanozis Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pelvik Lenf Nodlarında Lenfanjioleiomyom: İki Olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Deriye sınırlı langerhans hücreli histiositoz : olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Merkel hücreli karsinom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lipoid proteinozis; nadir bir vaka Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Çölyak Hastalığı İle Birlikte Olan Ülseratif Kolit Tanısı Alan Vaka Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Overin Sklerozan Stromal Tümörü: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Overde hemanjiom ile endometriumun seröz karsinomu ve matür kistik teratom birlikteliği (nadir olgu) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Müllerian Diferansiasyon Gösteren Mediastinal Kist: Hattori Kisti Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Apendektomi Materyallerinde Örnekleme Sayısının Neoplastik Lezyonların İnsidansına Katkısı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Retroperitoneal metastatik teratomda gelişen koroid pleksus papillomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder P63 pozitif prostatik asiner adenokarsinom olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memenin düşük dereceli adenoskuamöz karsinomunu: nadir bir olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir bir olgu: yüzeyel akral fibromiksoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Endometrium andiferansiye karsinom; Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Overin Epidermal Kisti; Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Omentumda kaçak safra taşı ve granülomatöz inflamasyon Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Epitheloid Leiomyom :Pleksiform Subtipi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder BRUNNER BEZ HAMARTOMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Deri Eki Tümörü, Siringomanın Berrak Hücreli Varyantı Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üç Olgu Eşliğinde Pankreasta Solid Psödopapiller Tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lakrimal Karünkülün Pilomatriks Karsinomu: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ovarian endometrioid stromal sarcoma in frozen section; case report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder GLİAL TÜMÖRLERDE FİSH YÖNTEMİYLE 1p 19q KODELESYONU ARAŞTIRMA DENEYİMİMİZ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kıllı (Hairy) dil zemininde rekürren granüler hücreli tümör: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İpsilateral parotiste senkronize malign ve benign tükürük bezi tümörü Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder ADENOMU TAKLİT EDEN GRANÜLOMATÖZ HİPOFİZİT OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Tiroid noduler hiperplazi materyalinde matür kemik formasyonu ile birliktelik gösteren osseoz metaplazi olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder PARATESTİKÜLER YERLEŞiMLİ FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR OLGUSU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Safra kesesinin nadir görülen lezyonu: müsinöz kistadenokarsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder 10 yıllık öyküsü bulunan multifokal yerleşimli nüks dev rabdomyom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Midede Müsinöz Komponent İçeren MANEC Olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İnflamatuar bağırsak hastalıklarında tutulum paternleri: Tanı ve takip biyopsileri arasındaki farklılıklar Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parotisin primer küçük hücreli nöroendokrin karsinomu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Renal müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinom: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder OKRONOTİK ARTROPATİ: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder DÜŞÜK DERECELİ APENDİSİYEL MÜSİNÖZ NEOPLAZİ; 7 OLGU EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memenin osteoklast benzeri dev hücreler içeren andiferansiye pleomorfik sarkomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder SARKOMATÖZ DİFERANSİASYON GÖSTEREN MEZONEFRİK ADENOKARSİNOMA (MALİGN MİKST MEZONEFRİK TÜMÖR) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder BRUNNER GLAND HAMARTOMU; OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nazofarinks Primer Mukozal Malign Melanomu: 2 olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kütanöz Şeffaf Hücreli Lezyonlardan Biri: Şeffaf hücreli Fibröz Papül Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Multifokal böbrek tümörleri : 13 yıllık deneyimimiz Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder MEMENİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: İNVAZİV SOLİD PAPİLLER KARSİNOM Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memenin Nadir Görülen Primer Solid Nöroendokrin Karsinomu: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Şaşırtan İmmunprofil: Yaygın CK7, Fokal CK20 Eksprese Eden Merkel Hücreli Karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Testisin nadir bir Seks Kord-Stromal Tümörü: Granülosa Hücreli Tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder VULVADA EKTOPİK MEME DOKUSU KAYNAKLI İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM: OLGU SUNUMU Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İnflamatuar fibroid polip: İki olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memede Oldukça Nadir Bir İğsi Hücreli Lezyon: Parankimal Leiomyom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Çocukluk çağında çölyak hastalığı ve helicobacter pylori gastritinin görülme sıklığı ile aralarındaki ilişki Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ankara ütf patoloji anabilimdalı akciğer karsinomlarında yeni nesil ve sanger dizileme sonuçlarının karşılaştırılması Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Bir Olgu Sigmoid Kolon Divertikülozisi: Klinik, Endoskopik ve Radyolojik Olarak Maligniteyi Taklit Edebilen Bir Antite Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Epidermodisplazi Verruciformis Olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İnvazyon Gösteren Enkapsüle Onkositik 'Tall Cell' Komponent İçeren Papiller Tiroid Karsinomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder 11551 Kolesistektomi Materyalinin Retrospektif Değerlendirilmesi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Apendisyel septa formasyonu: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Kondrosarkom İçin Nadir Lokalizasyon; Parmak Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Larinks yerleşimli nadir bir lezyon: lenfoepitelyal kist Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Midede endoskopik mukozal rezeksiyon sonuçlarımız: 112 olgu - 169 işlem Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Morfolojisi Tipik Adipositik Bir Tümör: Lipoblastom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İNTRAKRANİAL KİTLE ÖN TANISI İLE DEĞERLENDİRİLEN MATERYALLERİN ANALİZİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Sol Maksiller Sinüsde Lokalize İntraosseöz Hemanjiom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parotisin nadir görülen bir lezyonu: nodüler onkositozis Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder NSAİİ-ilişkili Diafram Hastalığı: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mesanenin Tuzak Lezyonları Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Papiller tiroid karsinomunun ayak izleri: Psammom cisimleri Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Atipili veya Sarkomatöz Transformasyonlu Sellüler Anjiofibrom; Nadir bir olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pleural Neoplasms; Malignant Pleural Effusion and Biopsy:32 Consecutive Cases And Literature Review Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Methotreksat ilişkili Diffüz büyük B hücreli lenfoma: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Çocukluk Çağında İntraparankimal Yerleşimli Subependimom Olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder PSK pozitif akut miyeloid lösemi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nazal Kondromezenkimal Hamartom: Nadir Bir Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder HIV pozitif hastada HHV-8 pozitif Multisentrik Castleman hastalığı: Olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Elastozis Perforans Serpijinosa: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Overde kist hidatik olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Parotis bezinin karsinosarkomu: immünhistokimyasal bulgular ile olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Merkel hücreli karsinom: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Metastatik ve primer kolorektal karsinomda heterotopik kemik oluşumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pankreasın solid psödopapiller neoplazmı: 7 olgunun klinikopatolojik özellikleri Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Desmoplastik Küçük Yuvarlak Hücreli Tümör: Olgu Sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Midede farklı patogeneze sahip lezyonların birlikteliği Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Vajinal endodermal sinüs tümörü: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Peutz-Jeghers Sendromunda bilateral testiküler intratubuler büyük hücreli hyalinize Sertoli hücreli neoplazi olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder CD34 pozitif yüzeyel fibroblastik tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Renal transplant verici adayında intraoperatif tanı alan 'müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom' olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Akciğerin metastatik adenoid kistik karsinomu: İnce iğne aspirasyonu ile tanı alan olgu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Presakral ve bacak yerleşimli glomus tümörü, nadir yerleşimli 2 adet olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Myxoid type of Adrenocortical Adenoma: A Case Report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mide karsinomu nedeniyle yapılan gastrektomi materyalinde insidental olarak saptanan leiomyosarkoma: bir olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lafora hastalığı: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Memede nadir görülen bir lezyon: marjinal zon lenfoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Periosteal kondrom: Ayırıcı tanı zorluğu oluşturan nadir bir kıkırdak lezyonu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İlginç birliktelik: Hodgkin lenfomalı hastada kolonda AA tip amiloidozis ve kriptokokkozis Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Karaciğer yerleşimli epiteloid anjiomyolipom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Papiller Tiroid Karsinomun nadir varyantı-kribriform morular varyant Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Mide antrum yerleşimli inflamatuar fibroid polip Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Pankreasın nadir görülen tümörü: malign davranış sergileyen solid psödopapiller neoplazi: olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ekstrapankreatik- ekstrahepatik distal safra duktusunun lenfoepitelyoma benzeri karsinomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İntratiroidal yerleşimli dev paratiroid adenomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Muğla bölgesi çölyak hastalığı olgularının klinikopatolojik analizi Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Endometrial stromal nodule with smooth muscle differentiation in postmenopausal woman: case report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Ektopik ACTH salgılayan medüller tiroid karsinomu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Bir oral lokalize amiloidoz olgusu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder İnce bağırsak mezenterinde agresif fibromatozis ( desmoid tümör) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Primer duodenal myeloid sarkom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Nadir Bir Olgu: Epiteloid sarkom benzeri hemanjioendotelyoma Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Midede nadir bir tümör: mikropapiller karsinom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Apendikste Lokalize İnflamatuar Myofibroblastik Tümör Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Üreterde fibroepitelyal polip: Nadir görülen bir olgu sunumu Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Testiküler teratom içinde gelişen primitif nöroektodermal tümör (PNET) Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Lenf nodunun nadir bir antitesi: anjiomyomatöz hamartom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Fibrous hamartoma of infancy: a case report Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Retrorektal kistik hamartom Türkçe Özet PDF Benzer Makaleler Yazara Mail Gönder Bazex Sendromu: Olgu Sunumu