Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Sayı 3
Kolon-Rektum Tümörlerinde Amerikan Ortak Kanser Komitesi 8. Basım Evrelemesi ve Amerikan Patologlar Akademisi Protokolündeki Değişiklikler ve Güncellemeler
Nevra DURSUN 1, Esra PAŞAOĞLU 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2 Sağlık Blimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2018.31 Kanser evrelemesi, hastaları sınıflandırmada ve tedavi algoritmalarını belirlemede kullanılan bir sistemdir. En sık kullanılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul gören evreleme sistemi Amerikan Ortak Kanser Komitesi"nin (AJCC) kullandığı evreleme sistemidir. Yazımızda kolorektal tümörlerde 2017"de revize edilmiş AJCC evreleme sistemini ve yine aynı yıl revize edilmiş Amerikan Patologlar Akademisi standart raporlama önerisini ve bu revizyonlarda kullanılan parametreleri tartışacağız. Anahtar Kelimeler : Kolon, Rektum, Evre, AJCC, CAP