Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 16 Makale Bulundu
APENDİKSTE TENYA SAGİNATA İNFESTASYONU: OLGU SUNUMU
APENDİKSTE GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VE SESİL SERRATED ADENOM/POLİP BİRLİKTELİĞİ
KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDEKİ APENDİKS SPESMENLERİNDE SAPTANAN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
APENDİSYAL ENDOMETRİOZİS: ÜÇ OLGU
APENDİKSTE GOBLET HÜCRELİ KARSİNOİD: OLGU SUNUMU
PANKREASIN İNTRADUKTAL PAPİLLER MÜSİNÖZ NEOPLAZİSİ: 25 OLGULUK SERİ
Apendiksin Müsinöz Neoplazileri ve Psödomiksoma Peritoneiye Güncel Yaklaşım
Apendiks Nöroendokrin Tümörlerinin Histopatolojik ve Klinik Özelliklerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Goblet hücreli karsinoid zemininde gelişen adenokarsinom: nadir bir tümör
Nadir Bir Akut Apendisit Nedeni: Apendiks Endometriozisi
Appendikste Endometriozis ve Divertiküler Hastalık: İlginç Birliktelik
Apendektomi Materyallerinde Örnekleme Sayısının Neoplastik Lezyonların İnsidansına Katkısı
DÜŞÜK DERECELİ APENDİSİYEL MÜSİNÖZ NEOPLAZİ; 7 OLGU EŞLİĞİNDE LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Apendisyel septa formasyonu: Olgu sunumu
Apendikste Lokalize İnflamatuar Myofibroblastik Tümör
2 OLGU SUNUMU İLE APENDİKSİN DESİDUOZİSİ: FERTİL KADIN APENDEKTOMİ MATERYALLERİNDE AKILDA TUTULMASI GEREKEN ANTİTE