Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS123 -
Baş ve Boyun Patolojisi
Füruzan Kaçar Döger1, Nesibe Kahraman Çetin1, Esin Yiğitbaşı1, Emine Sümeyye Atalay1, Merve Çırak Balta1, Yeşim Başal2, Sema Başak2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
  Anahtar Kelimeler :