Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS124 -
Baş ve Boyun Patolojisi
Mürüvvet Akçay Çelik1, Havva Erdem1, Zeynep Doğangüzel1, Mukadder Korkmaz2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilimdalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı
  Anahtar Kelimeler :