Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS131 -
Pulmoner Patoloji
Erdem Ayık1, Mualla Özcan1, Derya Kıvrak Salim2, Mehtap Türkay3, Hasan Şenol Coşkun4, İrem Hicran Özbudak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :