Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS132 -
Pulmoner Patoloji
Nur Büyükpınarbaşılı1, Zühal Gücin1, Nurcan Ünver1, Melin Özgün Geçer1, Osman Cemil Akdemir2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :