Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS004 -
Jinekopatoloji
Gülçiçek Ayrancı1, Cumhur Selçuk Topal1, Müberra Seğmen Yılmaz1, Itır Ebru Zemheri1, Özlem Evrim Topal2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Patoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü
  Anahtar Kelimeler :