Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS167 -
Endokrin Patoloji
Müveddet Banu Yılmaz Özgüven1, Özge Kocaman1, Canan Tanık1, Mehmet Uludağ2, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :