Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS176 -
Endokrin Patoloji
Hüseyin Karatay1, Gülçin Yegen1, Ecem Sünnetçioğlu1, Nihat Aksakal2, Ferihan Aral3, Bilge Bilgiç1, Semen Önder1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ad
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ad
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ad
  Anahtar Kelimeler :