Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS445 -
Sitopatoloji
Şenay Erdoğan Durmuş 1, İlknur Çalık1, Hilal Balta1, Sevilay Özmen1, Rabia Demirtaş1, Ebru Şener2, Ahmet Erkan Bilici1, Ali Kurt3
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji A.b.d, Erzurum
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Suam Tıp Fakültesi, Erzurum
  Anahtar Kelimeler :