Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
SS20 -
Meme Patolojisi
Gürdeniz Serin1, Aslı Ece Solmaz2, Hüseyin Onay2, Levent Yeniay3, Necmettin Özdemir1, Osman Zekioğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.d.
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik A.d.
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.d.
  Anahtar Kelimeler :