Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS074 -
Baş ve Boyun Patolojisi
Ayça Tan1, Feray Aras2, Görkem Eskiizmir3
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :