Güncel Patoloji Dergisi 2020, Cilt 4, Sayı 2
Patoloji Laboratuvarlarında Fiziki Altyapının Yasal Mevzuatı (Ruhsatlandırma, Yönetmelik ve Genelgeler)
Cansu BENLI IŞIK 1, Halide Nur ÜRER 2, Kutsal YÖRÜKOĞLU 3
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, SAMSUN
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Bölümü, İSTANBUL
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2020.68