Güncel Patoloji Dergisi 2018 , Vol 2 , Num 3
Son 10 Yılda Yayımlanmış Türkçe Patoloji Kitaplarının Dökümü
Özge ERTENER 1 Sümeyye EKMEKCİ 2 Kutsal YÖRÜKOĞLU 3
1 İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMIR, 2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMIR, 3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMIR DOI : 10.5146/jcpath.2018.34

Özet

Amaç: Ülkemizde son yıllarda orijinal dili Türkçe olan ve Türkçe"ye çevrilerek basılan patoloji alanında yazılmış kitap sayıları değerlendirildiğinde geçmiş yıllara göre önemli bir artış olduğu dikkati çekmektedir. Bu yazıdaki amacımız kitap sayılarındaki bu artışın nedenlerini tartışmak, ortaya çıkan ürünleri değerlendirmek, Türkçe kitaplara ulaşmak ve bu gelişimi görmek isteyenler için tüm kitapları bir arada listelemektedir.

Gereç ve Yöntem: Türkiye"de tıbbi yayın yapan yayınevlerine elektronik posta yoluyla ulaşılmış, belirli bir son teslim tarihi verilerek 2008-2018 (ilk yarısı) tarihleri arasında Türkçe basılan orijinal ve çeviri kitap listeleri talep edilmiştir. Yanıt veren yayınevlerinden elde edilen verilerin yanı sıra yayınevlerinin internet sayfalarından aynı yıllar arasında yayımlanmış patoloji kitaplarının bilgilerine ulaşılmıştır.

Bulgular: Son 10 yıl tarandığında ve yayınevlerinden gelen listeler göz önünde bulundurulduğunda 37 adet Türkçe yazılmış telif esere, 28 adet Türkçe"ye çevrilmiş esere ulaşılmıştır. Patoloji ile ilgili basılı kitaplar 2008-2018 (ilk yarısı) arası değerlendirildiğinde son 4 yıl içerisinde patoloji ile ilgili orijinal Türkçe dilinde yazılmış ve Türkçeye çeviri basılı kitaplarda artış olduğu dikkati çekmektedir.

Sonuç: Tüm kitapların yıllara göre dağılımına bakıldığında yıl başına düşen kitap sayısında son yıllardaki artışın yıl içerisinde 20 Türkçe kitabın basıldığı 2017 yılında olduğu dikkati çekmektedir. Türkçe patoloji kitaplarındaki bu artış Türk patoloji camiasında bir ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın giderek daha iyi karşılandığını düşündürmektedir. Patoloji alanında yayımlanmış Türkçe kitapların özellikle de güncel ve bilimsel içeriği zengin olanların sayısındaki artışın patologların süregelen eğitimlerine olumlu katkılarda bulunduğu ve bulunmaya devam edeceği görüşündeyiz.