Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS328 -
Meme Patolojisi
Büşra Erşan Erdem1, Seda Duman Öztürk1, Umay Kiraz Özod1, Bahar Müezzinoğlu1, Zafer Utkan2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :