Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS467 -
Üropatoloji
Gözde Koca Yılmaz1, Gülşah Ünay1, Betül Ünal1, Cumhur İbrahim Başsorgun1, Ahmet Danışman2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ,tıbbi Patoloji Anabilimdalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi , Üroloji Anabilimdalı
  Anahtar Kelimeler :