Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS516 -
Üropatoloji
Emre Işık1, Fatih Kula1, Şükrü Oğuz Özdamar1, Eren Birol1, Figen Barut1, Nilüfer Onak Kandemir1, Gamze Yurdakan1, Esin Kaymaz1, Banu Doğan Gün1, Reha Girgin2, İzzet Çiçekbilek2, Hüsnü Tokgöz2, Bülent Akduman2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak;
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Zonguldak
  Anahtar Kelimeler :