Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
SS02 -
Gastrointestinal Patoloji
Tuğba Toyran1, Yasemen Adalı2, Gülname Fındık Güvendi2, Hüseyin Avni Eroğlu3, Selda Aksu Akkan4, Kenan Binnetoğlu5
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Adana
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Kars
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
5Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars
  Anahtar Kelimeler :