Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 2
Benign Notokord Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
Burçin TUNA 1, Sermin ÖZKAL 1, Ali BALCI 2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2017.10 Amaç: Notokord kökenli lezyonlar benign notokord hücreli tümör, ekordozis fizalifora ve kordomayı kapsar. Benign notokord hücreli tümör ile kordomanın görüntüleme ve histopatolojik olarak ayırt edilmesi tedavi ve prognozları farklı olduğu için önemlidir.

Olgu: Bel ağrısı yakınmasıyla başvuran 52 yaşındaki kadın hasta malignite kuşkusu ile sistemik olarak incelenmiştir. Tomografide; lomber 2 vertebra korpusunda intramedüller yerleşim gösteren, düzgün sınırlı, kortikal destrüksiyon yapmayan ve yumuşak doku komponenti göstermeyen lezyon izlenmiştir. Hastaya BT eşliğinde iğne biyopsisi yapılmış ve biyopsi tanısı ?Benign notokord hücreli tümör? ile uyumlu bulunmuştur.

Sonuç: Bu olgu sunumunda, gereksiz tedavinin önlenmesi için benign notokord hücreli tümör ve kordomanın ayırt edilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Anahtar Kelimeler : Benign notokord hücreli tümör, Kordoma, Ayırıcı tanı