Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 11 Makale Bulundu
Testiküler Germ Hücreli Tümörlerin Ayırıcı Tanısında DOG-1 ve CD117 Ekspresyonlarının Tanısal Önemi
Benign Notokord Hücreli Tümör: Olgu Sunumu
KORDOMA; NAZAL KİTLE İLE PREZENTE OLAN BİR OLGU SUNUMU
NADİR LOKALİZASYONLU BİR TÜMÖR: RENAL PİGMENTE PARAGANGLİOMA
AZ DİFERANSİYE KORDOMA VE ATİPİK TERATOİD / RABDOİD TÜMÖR AYIRICI TANISINDA INI-1 ANLAMSIZDIR
PARATESTİKÜLER LOKALİZASYONDA GÖRÜLEN EMBRİYONEL RABDOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU
PİTUİTER NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE GATA-3 EKSPRESYONU
BÖBREK KÖKENLİ TÜMÖRLERDE GATA-3 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Soliter Fibröz Tümör, Sitolojik Bulgular ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu
Parakordoma, olgu sunumu
Lomber vertebra yerleşimli kordoma; sitomorfolojik,histomorfolojik ve immünohistokimyasal bulgular eşliğinde olgu sunumu