Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS010 - HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF ENDOMETRIAL SPECIMENS IN ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN KIRŞEHIR CITY OF TURKEY
Jinekopatoloji
Ruhat Karakuş1, Asuman Kilitci2, Reha Akpınar3
1Van Education And Research Hospital, Clinics Of Obstetrics And Gynecology, Van
2Ahi Evran University Education And Research Hospital, Dept Of Pathology, Kırşehir
3Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Dept Of Pathology, Istanbul
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : abnormal uterine bleeding, endometrial pathology