Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS223 - APPENDİKSTE TÜBERKÜLOZ
Gastrointestinal Patoloji
Ali Kurt1, Rabia Demirtaş2, Onur Ceylan2, İlknur Çalık3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji
 

Giriş

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünde son 4 yılda incelenen 3488 adet appendiks materyalinden 4’üne granülomatöz apandisit tanısı konuldu. Olguların yaş ve cinsiyetleri; 31 yaşında erkek, 28 yaşında erkek, 31 yaşında kadın ve 18 yaşında kadın idi. Yaş ortalamaları 27 olarak hesaplandı. Daha sonra yaptığımız takiplerinde birinde akciğer röntgeninde tüberküloza uyabilen görüntü ve balgamda aside rezistan basil bulunduğu görüldü.

Olgu Sunumu

28 yaşında erkek hasta akut apandisit bulgularıyla hastaneye başvuruyor. Acil serviste değerlendiriliyor ve appendektomi uygulanıyor. Makroskopik incelemede; 7.5 cm uzunlukta en geniş yerde 1 cm genişlikte appendiks vermiformis materyalinin farklı yerlerinden (başından, ortasından ve cerrahi kesi yerinden), 3 ayrı örnek takibe alındı. Mikroskopik incelemede; duvarda yer yer polimorf nüveli lökositler, Langhans tipi multinükleer dev hücreler, histiositler ve fibrositlerin oluşturduğu granülom benzeri yapılar görüldü. Kazeifikasyon nekrozu bulunmuyordu. İki farklı laboratuarda histokimyasal olarak yapılan EZN boyamaları negatif sonuçlandı. Hastaya akut alevlenme gösteren granülomatöz apandisit tanısı konuldu. Klinik, patoloji ve bu bulgular birleştirildiğinde akciğerde ve akciğer dışında tüberküloz tanısı konuldu ve ilgili klinik tarafından tedaviye başlandı.

Sonuç

Daha önce rastladığımız bir başka (8 yaşında kız çocuğunda) appendikste tüberküloz olgusu 2007 yılında toplanan Türkiye Birinci Zoonotik Hastalıklar Kongresinde rapor edilmişti. Appendikste tüberküloz nadir bir durumdur. Tüberkülozun her organda görülebileceğini hatırlatmak amacıyla sunulmaya karar verildi.

Anahtar Kelimeler : Appendiks, Tüberküloz, Histopatoloji