Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS242 - İNCE BARSAK MELANOMU, PRİMER METASTAZ AYRIMI
Gastrointestinal Patoloji
Hasan Dindar1, Zeynep Sağnak Yılmaz2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : ileum melanomu, primer- metastatik melanom