Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS292/Tart - PATOLOJİ VE PERFORMANS: DURUM TESPİTİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Diğer konular
Mürşide Gülay Örgün Sönmez1, Onur Oral2, İlkay Çınar3, Olcay Kurtulan4, Müge Sezer1, Havva Solak Özşeker5, Zeki Güzel6, Ceren Boyacı7, Hadice Akyol8, Esma Gürbüz9, Derya Karabudak10, Aslıhan Alpaslan11, Birgül Karahan8, Ebru Altındal12, Derya Gümürdülü13
1Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Patoloji
2Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi Patoloji
3Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eah Patoloji
4Amasya Merzifon Karamustafapaşa Devlet Hastanesi Patoloji
5Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eah Patoloji
6Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Patoloji
7İstanbul Tev Sultanbeyli Devlet Hastanesi Patoloji
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eah Patoloji
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eah Patoloji
10Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi Patoloji
11Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eah Patoloji
12Niğde Ömer Halis Demir Eah Patoloji
13Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji
 

Amaç: Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında patoloji uzmanlarının ürettiği iş ve bu işin perfomans sistemi içindeki karşılığını belirlemek, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturmak.

Gereç-Yöntem: Gönüllü bir grup patoloji uzmanı tarafından Sağlık Bakanlığı güncel Personel Dağılım Cetveli listesinde yer alan patoloji kadrosu bulanan tüm hastanelere ulaşarak sözel olarak hastanelerde patoloji laboratuarı varlığını, patoloji uzmanı sayısını, yıllık vaka sayısını , patoloji uzmanlarının ve hastanelerin performans ortalamalarını ve immunhistokimyasal, histokimyasal çalışma durumlarını sorgulanmış, bu verilerin dökümü yapılmıştır.

Bulgular: Sağlık Bakanlığı güncel Performans Dağılım Cetveli listesinde yer alan patoloji kadrosu bulanan 308 adet hastaneden 305 hastaneye ulaşılmıştır. Bu hastanelerden 4 ü bilgi paylaşımında bulunmak istememiştir. Hastanelerde mevcut 1048 patoloji kadrosunda 929 patoloji uzmanı 223 hastanede çalışmakta olup 3745000 materyale tanı vermektedir. Ülke genelinde bu bulgularla 1 patoloji uzmanı ortalama 4031 materyale tanı vermektedir. 74 hastanede patoloji uzmanlarının ortalama performans puanları hastane performans ortalama puanı ile aynı ya da ortalamayı geçmektedir. Bu hastanelerin içerisinde 42 eğitim ve araştırma hastanesi bulunmakta olup diğer 32 hastanenin hemen tümü vaka sayısı ve patoloji uzmanı sayısı bakımından iş yükü çok fazla olan merkezi il ve ilçe hastaneleridir. 149 hastanede patoloji uzmanlarının ortalama puanları hastane performans puan ortalamasının altında kalmaktadır. 202 laboratuvarda histokimyasal çalışma 134 laboratuvarda immunhistokimyasal çalışma yapılabilmektedir.

Sonuç

Patoloji uzmanları performans sistemi içerisinde ürettikleri işi performans puanı olarak görünür hale getirememektedir. Az kişi ve fazla materyal ile Patoloji Dernekleri Federasyonunun yayınladığı Patoloji Strateji Raporu’nda belirtilen bir patologun tanı verebileceği yıllık maksimum materyal sayısının çoğu hastanede aşıldığı halde performans puanları hastane puan ortalamalarının altında kalmaktadır. Performans sisteminde patoloji puanları açısından iyileştirme ve/veya ilgili birimlere mevzuatta değişiklik önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Patoloji, Performans, Puan, Patoloji Uzmanı, Materyal Sayısı