Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS302 - ERZURUM?DA TANI KOYDUĞUMUZ ECHİNOCOCCUS ALVEOLARİS MATERYALLERİNİN COĞRAFİ DAĞILIMI
Diğer konular
Ali Kurt1, Hilal Balta2, Şenay Erdoğan Durmuş2, Sevilay Özmen2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
 

AMAÇ

Hayvanlardan insanlara geçen (zoonotik) bir hastalık olan Echinococcus alveolaris Türkiye’de en çok Erzurum, Kars ve çevre (doğu ve güney) illerinde görülmektedir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarında 1983-2017 yılları arasında (33 yıl) tanı konulan E. alveolaris materyallerinin (toplamı 80 materyal) geldiği yerleşim yerleri harita üzerinde işaretlendi ve yönlerine göre sayıldı.

BULGULAR

Çalışmaya dahil edilen 80 olgunun en fazla Erzurum şehrine göre doğu tarafından geldiği (41 materyal) ,bunu güneyin izlediği (30 materyal), kuzeydoğudan 6 materyalin geldiği, batıdan 2, kuzeyden ise sadece bir hastanın geldiği anlaşıldı.

Hastalardan 55’i Erzurum doğumluydu. Bunların 31’i Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Tekman gibi güney ilçelerinden gelmişti. 16 materyalin sahibi Hasankale, Köprüköy ve Horasan gibi doğu ilçeleri nüfusuna kayıtlıydı. Kuzeyde İspir ve batıda ise Erzincan ve Aşkale’den sadece birer hasta gelmişti. Kuzeydoğudaki Oltu’dan gelen materyal sayısı 6 taneydi.

Çevre iller ele alındığında doğu ve güneydoğudaki Kars (10), Ardahan (1), Van (2), Iğdır (3), Ağrı (6) illerinden toplam 22 olgu gelmişti. Doğudan gelen hastalar toplamı, Erzurum doğu ilçeleri ile beraber 41 materyaldi. Güneyden gelenler ise; Muş (2) ve Bingöl (1), Erzurum’un güneyini de eklediğimizde toplamı 29 materyal olmaktadır.

SONUÇ

Son 33 yılda, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı dışında, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarına toplam 80 E. Alveolaris materyali gelmiştir. Bunların harita üzerinde işaretlenmesi sonucunda elde edilen rakamlar E. alveolarisin Erzurum’un güney ve doğusunda çok daha sık, kuzeyinde ve batısında seyrek görüldüğü şeklindeki 10 yıl önceki bulgularımıza uymaktadır. Bu hastalıkla mücadele öncelikle Türkiye’nin kuzeydoğu Anadolu bölgesinden ve özellikle Erzurum’un doğusundan ve güneyinden başlatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Echinococcus alveolaris, harita, coğrafi dağılım