Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS316 - MEMEDE İZOLE BİR KİST HİDATİK OLGUSU.
Meme Patolojisi
Gülhan Özdemir1, Ayşe Özbek1, Pınar Atasoy1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

GİRİŞ:

Kist hidatik hastalığı, ekinokokus parazitinin neden olduğu, sıklıkla karaciğer ve akciğeri tutan, zoonotik bir enfeksiyondur. Hastalığın primer meme yerleşimi nadir görülmektedir.

OLGU:

Fibrokistik hastalık nedeniyle takipli 38 yaşındaki kadın hastanın, bir yıldır menstrüasyon dönemlerinde olan sağ meme ağrısı nedeniyle yapılan ultrasonografisi: ‘’33x22 mm boyutunda içerisinde kalın septasyonlar ve mural solid komponentler izlenen kistik/solid lezyon izlendi, histopatolojik tanı önerilir.’’ şeklinde raporlandı. Gönderilen eksizyonel biyopsi materyalinin mikroskopik incelemesinde; eozinofilik boyanan, asellüler yapıda kutikula tabakası görüldü. Hastanın vücut taramasında başka bir organ tutulumu olmaması ve daha önceden geçirilmiş kist hidatik öyküsü bulunmaması nedeniyle olgu primer meme kist hidatiği olarak değerlendirildi.

TARTIŞMA:

Hastalığın primer meme yerleşimi oldukça nadir olmakla birlikte,klinikte memenin diğer kistik hastalıkları, fibroadenom, filloides tümör ve maligniteler ile karışabilmesi nedeniyle, endemik bölgelerde memenin kistik lezyonlarında kist hidatik akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler : kist hidatik,meme,kist