Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS330 - NADİR BİR VAKA: OSTEOKLAST BENZERİ DEV HÜCRELER İÇEREN İNVAZİV MEME KARSİNOMU
Meme Patolojisi
Fatma Şenel1, Erdem Arzu Taşdemir1, Hatice Karaman1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Karsinom, meme, osteoklast benzeri dev hücre