Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS332 - GRANULOMATOUS MASTITIS CONCURRENCE WITH BREAST CANCER
Meme Patolojisi
Hasan Çalış1, Asuman Kilitci2
1Ahi Evran University Education And Research Hospital, Dept Of General Surgery, Kırşehir
2Ahi Evran University Education And Research Hospital, Dept Of Pathology, Kırşehir
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : granulomatous mastitis, invasive breast cancer