Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS341 - MEME YERLEŞİMLİ SCHWANNOM
Meme Patolojisi
Ayşenur Baş1, Elif Demirci1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bölümü
 

Schwannom sinir kılıfı kökenli, bifazik, enkapsüle bir tümördür. Genellikle baş-boyun, üst-alt ekstremite, retroperiton, posterio spinal kökler ve serebellopontin köşe yerleşimlidir.

25 yaşında hasta 14 yıldır sol memesinde ele gelen kitle şikayetiyle kliniğe başvurmuş. USG de 22x12 mm ebatlı, lobüle kontürlü, heterojen, hipoekoik solid lezyon görülmüş. Hastaya genel cerrahi tarafında kitle eksizyonu yapılmış. Materyal tarafımıza geldiğinde morfolojik ve immünhistokimyasal değerlendirme sonucu schwannom tanısı almıştır. Meme yerleşimli schwannom vakası literatürde oldukça az bildirilmiş olması nedeniyle vaka olgu sunumu için uygun bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : meme, schwannom, benign