Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS373 - TELENJİEKTATİK OSTEOSARKOM: İKİ OLGU NEDENİYLE AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Ahmet Boduroğlu1, Düriye Betül Yılmaz1, Neslihan Yaprak2, Sema Sezgin Göksu3, İnanç Elif Gürer1
1Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
3Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı
 

Giriş

Osteosarkom özellikle gençlerde görülen , osteoid matriks üreten, kemiğin en sık izlenen primer malign tümörüdür. Telenjiektatik osteosarkom ise osteosarkomun nadir morfolojik alt tiplerinden biridir. Tüm osteosarkomların % 2.5 – 12 sini oluşturur. Radyolojik, makroskopik ve histolojik olarak anevrizmal kemik kistinden ayrımı önemlidir.

Olgular

Olguların ilki 20 yaşında erkek hasta olup sağ humerusta kitle nedeniyle, ikincisi ise yine 2. dekatta çenede kitle nedeniyle başvuran kadın olgudur.İlk olguda klinikoradyolojik bulgular osteosarkom ile uyumlu iken, ikinci olgunun radyolojik özellikleri yol gösterici olmamıştır. Mikroskopik incelemede ilk olguda geniş hemorajik ve nekrotik kistik kaviteler ve septalarda izlenen osteoid üreten malign hücrelerin varlığı nedeniyle tanısal güçlük yaşanmamıştır. Ancak ikinci olgunun ilk kor biyopsisi, “anevrizmal kemik kisti ile uyumlu” olarak değerlendirilmiştir. Olgunun klinik bulgularının ilerlemesi ve radyolojik bulguların şüpheli hal almasıyla geniş rezeksiyon uygulanmış ve bu rezeksiyon materyali” telenjiektatik osteosarkom “olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç

Anevrizmal kemik kisti ve telenjiektatik osteosarkom gerek klinik gerek morfolojik olarak karışıklık yaratabilir. Bu gibi durumlarda klinik bulgular, radyolojik özellikler morfoloji ile birlikte değerlendirilmeli ve tanıya bu şekilde ulaşılmalıdır. Bu çalışmada tanı güçlüğü yaşanan iki olgu üzerinden klinikoradyolojik bulguların patoloji tanısındaki önemine ve tanıya ulaşmada multidisipliner yaklaşımın gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler : telenjiektatik, anevrizmal kemik kisti, osteosarkom