Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS387 - OPERE MEME KANSERLİ OLGUDA GELİŞMİŞ, PUBİS KEMİĞİNİN EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELİOMA?SI
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Bahar Ceyran1, Burçin Subaşı1, Tuçe Söylemez1, Korhan Özkan2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Abd
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Abd
 

GİRİŞ:

Epitelioid hemanjioendotelioma, endotelial fenotipe ve epitelial morfolojiye sahip neoplastik hücrelerin oluşturduğu, düşük-intermediet dereceli malign bir tümördür. Nadir tümörler olup gerçek insidansları bilinmemektedir. Tüm organlardaki prevelansı 10 milyonda 1 den azdır. İskelet tutulumu tek organ tutulumu veya multiorgan tutulumunun bir komponenti şeklinde olabilir.

OLGU:

59 yaşındaki kadın hastada 5 yıl önce sağ meme kanseri nedeniyle geçirilmiş mastektomi operasyonu ve kemoterapi sonrasında sağ inguinal bölgede ağrı nedeniyle yapılan radyolojik incelemede ramus pubis inferiorda kitle saptanmış. Kitleye uygulanan eksizyon sonrasında yapılan histopatolojik inceleme sonucunda histomorfolojik ve immunohistokimyasal bulgulara göre, kemik dokuda ‘’epitelioid hemanjioendotelioma’’ tanısı verilmiştir. Bundan 1 yıl sonra da sol aksiller lenf nodu tutulumlu sol meme kanseri tanısıyla hastaya sol mastektomi operasyonu yapılarak sonrasında kemoterapi ve radyoterapi uygulanmıştır.

SONUÇ:

Tüm organlarda oldukça nadir görülen epitelioid hemanjioendotelioma’nın, opere meme kanserli olguda ve daha da nadir bir lokalizasyon olan kemikte görülmesi ilginç bulunmuştur. Özellikle meme kanseri kemik metastazı ile klinik, radyolojik ve histomorfolojik olarak benzerlikler göstermesi ve ayırıcı tanıda güçlük yaratabilecek bir lezyon olması nedeniyle sunulması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler : Epitelioid hemanjioendotelioma, primer, kemik, meme kanseri