Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS388 - SİNOVİYAL MEMBRANIN VİLLÖZ LİPOMATÖZ PROLİFERASYONU (LİPOMA ARBORESCENS)
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Canan Sadullahoğlu1, Güzide Ayşe Ocak2, Bülent Çekiç3, Ayşen Kılıçaslan1, İbrahim Etli4, Mürüvet Akın2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
 

Giriş

Lipoma arborescens, çok nadir olup sıklıkla erkeklerde diz ekleminde subsinoviyal bağ dokunun diffüz matür yağ hücresi ile infiltrasyonu sonucu oluşur.

Olgu

İki üç yıldır giderek artan sol dizde ağrı, boşluğa düşme hissi, yürümekte ve merdivene çıkmakta zorlanma yakınması olan 48 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde ödem ve şişlik izlendi. MR'ında sol dizde medial meniskus yırtığı ve popliteal fossa medial kesiminde uzunluğu yaklaşık 3 cm kalınlığı 2 cm ölçülen baker kisti ve lipoma arborescens ile uyumlu oluşum izlendi. Makroskopik olarak 6x5x3 cm boyutunda villöz yapılar oluşturan lipomatö doku izlendi. Mikroskopik olarak sinoviyal hücre ile sarılı papilleroid benzeri yapılar oluşturan matür yağ hücreleri izlendi.

Sonuç

Lipom arborescens, neoplastik olmayan sinoviyal membranın villöz lipomatöz proliferasyonudur. Etyolojisi hala bilinmesede, muhtemelen travma veya kronik sinovit gibi reaktif bir süreçten sonra subsinovyal alanda fazla miktarda yağ birikimi ile oluştuğu düşünülmektedir.Ayırıca tanıda diğer pigmente villönodüler sinovit, romatoid atrit gibi intraartiküler lezyonlar düşünülsede klinik, karakteristik radyolojik bulgular ve patolojik veriler birleştirildiğinde nadir görülen bu lezyona tanı koymak zor değildir.

Anahtar Kelimeler : Lipoma arborescens, Sinoviyal lipomatozis, Sinoviyal membranın villöz lipomatöz proliferasyonu