Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS394 - İNTRAOSSEÖZ KSANTOMA (OLGU SUNUMU)
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Hesna Müzeyyen Astarcı1, Ertunç Çinpolat1, Çetin Boran1, Eda Hilal İmamoğlu1, Selma Erdoğan Düzcü1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eah Patoloji, Bolu
 

GİRİŞ: Ksantomalar hastaların çoğunda hiperlipidemi ile birlikte seyreden, genellikle cilt ve cilt altında görülen lipid yüklü histiyosit toplulukları, fibroblastlar, dev hücreler ve kolesterol kleftlerinin oluşturduğu benign tümörlerdir. İntraosseöz ksantomalar ise az rastlanan, normal serum lipid seviyeleri ile de seyredebilen, cilt lezyonları olmaksızın görülebilen tümörlerdir. Sıklıkla 20 yaş üstü erkeklerde görülmekte olup, kafatası, tibia ve kostalar en sık yerleşim yerleridir.

OLGU: Olgumuz 9 yaşında kız çocuğu olup sağ humerusta ağrılı kitle şikayeti sonrası yapılan tetkik ve muayeneleri sonucu ‘basit kist’ ön tanısıyla opere edildi. Kürete vasıftaki materyalin takibinden sonra mikroskobik incelemesinde kemik trabekülleri ve ilik mesafesinin de izlendiği kemik dokuları arasında lipid yüklü histiyositlerden oluşan, bazı alanlarda multinükleer dev hücrelerin ve fibröz bağ doku alanlarının da eşlik ettiği ksantomatöz doku örnekleri görüldü.

SONUÇ: İntraosseöz ksantomaların nadir görülmesi, vakanın 9 yaşında kız çocuğu olması ve tümörün humerusta yerleşim göstermesi nedeniyle olgu sunumu yapıldı.

Anahtar Kelimeler : kemik, intraosseöz ksantoma